Prázdniny utekly jako voda

Moji milí broučkové a berušky!
Prázdniny utekly jako voda a je tu nástup do druhé třídy.Doufám, že jste si všichni pěkně odpočinuli a že jste se na nový školní rok těšili jako já. A co nás letos všechno čeká? V hodinách to bude psaní měkkých a tvrdých slabik, čtení nových knih, počítání do sta, násobení a dělení, povídání o přírodě a světě kolem nás. Samozřejmě budeme také cvičit, zpívat, malovat a vyrábět. Ale hlavně zažijeme jistě spoustu zábavy při různých hrách a soutěžích. Nakonec se v červnu můžeme opět těšit na školu v přírodě.
Přeji vám i vašim rodičům klidný školní rok, hodně úspěchů a spoustu krásných zážitků.
                                                                                    Ditta Prášková