AKCE 2. pololetí 2016/2017

Akce, které nás čekají ve 2. pololetí:

2. 2. 2017   - Malý čtenář 1. část - návštěva knihovny
8. 2. 2017   - Recitační soutěž
24. 2. 2017 - Jihočeský zvonek
24. 3. 2017 - Noc s Andersenem
29. 3. 2017 - Projekt - ZDRAVÉ ZUBY
3. 4. 2017   - Malý čtenář 2. část - knihovna
10. 4. 2017 - pohádka Kouzelné křesadlo - divadelní představení ve Spektru
26. 4. 2017 - Mladý strážník - vybraní žáci
23. 5. 2017 - Fotografování tříd (náhradní termín 24. 5. 2017)
25. 5. 2017 - Školní atletická olympiáda
26. 5. 2017 - Dopravní výchova a mimořádné situace

29. 5. - 2. 6. 2017  - Škola v přírodě