Pasování na rytíře Řádu čtenářského

Čtvrtek 8. 6. 2017 byl pro prvňáčky významným dnem.

Během dopoledne jsme se šli podívat do knihovny, kde nás uvítala krásná paní královna.
Děti na přivítanou královně zazpívaly a přednesly básně. Potom dostaly poslední klíč, který jim otevírá cestu do všech knížek. 
Hlavním úkolem bylo přečíst část vybrané pohádky. Všem se to povedlo a paní královna všechny moc pochválila. 

Prvňáčci odříkali slib a byli pasováni na rytíře Řádu čtenářského. Každý obdržel pamětní list, knížku, sladkost a poukaz na průkazku do knihovny na rok zdarma.

Děkujeme paní královně, že nás přijala ve svém království. 

Těšíme se na další návštěvu knihovny a hlavně na krásné knížky.


(Více fotografií najdete v části "Aktivity".)                                        P. Vítková