Super den v lese se 3. B

Tento týden jsme se s naší třídou zúčastnili programu "Lesní pedagogika", kterou organizuje Správa lesů města Tábor. Celým programem nás provázeli dva sympatičtí lidé - Tomáš a Terka. Sešli jsme se všichni na Nechybě, kde jsme nejprve poznávali stopy lesní zvěře. Dále jsme formou soutěží hledali různé druhy stromů, rostlin a zvířat, zkoušeli jsme chytat ryby, poslepu hmatem hádali různé přírodniny, hráli moc pěkné hry, krmili zvířata v oboře, zkoušeli zatloukat hřebíky a řezat dříví malou pilou.
Nejhezčí byl ovšem náš poslední zážitek, kdy jsme ve vysoké trávě našli sotva jednodenní mládě daňka.
Krásné dopoledne jsme zakončili opékáním buřtů.
Program se nám velice líbil, moc děkujeme Tomášovi a Terezce a těšíme se na další návštěvu.

Kluci a holky ze 3. B a Ditta Prášková