Rytířské hrátky

Jako každý rok jsme se všichni těšili na školu v přírodě.
Letos děti z 2.A a 3.B odjely do Borotína, aby se tam z nich stali chrabří rytíři a sličné bílé paní.
Středověký rytíř si nezískal slávu jen vojenským uměním a statečností v boji, ale vysoce se cenily i mravní ctnosti. Podmínkou pro jejich získání bylo splnění rytířských zkoušek, a to rozhodně nebylo jednoduché. Jenom ten, kdo splnil zkoušku šifrovací, kuchařskou, ranhojiče, síly, vandrovnickou, bylinkářskou a loveckou mohl s pýchou nosit na krku magický škapulíř. Noční výprava za zvuků středověké hudby a svitu svící byla pro děti pravým adrenalinovým zážitkem.
Naproti tomu ples se stal slavnostní událostí v dobových kostýmech.
Opravdovým vyvrcholením celé hry bylo uvedení do rytířského stavu slavnostním pasováním a přednesením přísahy.
Nádherný týden!
Perchta (M. Vítová)
Berta (M. Zemanová)
a Rampelnice (D. Prášková)