Projekt Dopravní výchova

První říjnový týden jsme se věnovali bezpečnosti při cestě do školy a domů - DOPRAVNÍ VÝCHOVĚ. 

V hodinách prvouky jsme se seznámili se základními pravidly silničního provozu, učili se poznávat základní značky, jaké ochranné pomůcky používat při jízdě na kole i na kolečkových bruslích, znát důležitá telefonní čísla apod. 

Při praktických činnostech a výtvarné výchově jsme si vyrobili dopravní značky a ve skupinách namalovali mapu města - křižovatky, ulice, domy, obchody, parky. 

(Více informací a fotografie najdete v části "Aktivity".)

                                                                                      P. Vítková