Bramborový den

Ve středu 8.října si druháčci prožili svůj "BRAMBOROVÝ DEN." A jak už z názvu vyplývá, vše se točilo kolem brambory. Žáčci ve skupinkách vymýšleli básničku o bramboře, kterou jako autoři ostatním i přednesli. Přečetli a předali jsme si úžasné recepty na bramborové pochoutky. Poté jsme počítali brambory a bramborové slovní úlohy, které si děti i samy vymýšlely. Za úkol bylo i vyluštit tajenku a splnit úkol - nakreslit bramboru. V tento den jsme i trošku vyráběli. Každý si přinesl velkou bramboru, kterou proměnil pomocí různých přírodnin, papíru, vlny či špejlí v bramborového panáčka nebo skřítka. Shlédli jsme i krátký šot o vaření a sdělili jsme si spoustu zajímavostí o této pochutině. Na závěr jsme se odměnili oblíbenou bramborovou pochoutkou, kterou nám pomohly připravit naše hodné paní kuchařky ze školní jídelny, Hranolky s kečupem nám moc chutnaly.
                                                                                                                Třídní učitelka  Blanka Faladová