Už jsme třeťáci

Tak nám skončily prázdniny a všichni se těšíme do třetí třídy.
A co nás čeká?
Letos se budeme učit vyjmenovaná slova, slovní druhy, sčítat a odčítat do 1000, dokončíme násobilku, vyhledáme si zajímavosti o našem městě, přírodě, mnoho dalších slovíček z angličtiny a samozřejmě nás čeká malování, vyrábění, hraní různých her a mnoho zajímavých soutěží. V průběhu roku si užijeme řadu projektů, které nám doplní naše znalosti a dovednosti. V květnu pojedeme opět na školu v přírodě.
V tomto školním roce se máme určitě na co těšit, a proto vám přeji mnoho úspěchů.
                                                                                                                 Třídní učitelka Blanka Faladová