Pověsti z Čech a Moravy

Stál kdysi dávno nad Vltavou hrad s dřevěnými hradbami a dřevěným roubeným palácem uvnitř hradeb.
Tak začal projektový den ve  4.A dne 24.10. 2016. Děti se již týden dopředu rozdělily do pěti skupin a začaly si připravovat část dramatizace některé z Pověstí Čech a Moravy.
Než se dostaly k samotnému provedení, přečetly si nejprve pověst „O Libuši a Přemyslovi“ a poté odpovídaly na všetečné otázky. Potom se některé skupiny převlékly do dobového oblečení, připravily rekvizity a začalo velké divadlo. Vystoupení byla většinou velice zdařilá, ovšem některé skupiny přípravu i trošku podcenily.
Na konci našeho dne svou pověst děti výtvarně zpracovaly, zhodnotily práci ve skupině a zaslouženě si odnesly sladkou odměnu.
                                                                                          zapsala B. Faladová