Projekt - Vesmír ve 4.A

Dne 14.12. proběhl v naší třídě projekt „Vesmír“. Asi měsíc před uskutečněním byly děti rozlosovány do dvojic, aby se mohly připravit. Každá dvojice zpracovávala jinou planetu a měla si na projektový den přinést vše, co o ní zjistila. Hned na úvod děti zhlédly film o sluneční soustavě a pak už se s chutí pustily do práce. Psaly a malovaly na čtvrtku vše, co se dozvěděly o Merkuru, Venuši, Zemi, Jupiteru, Saturnu, Uranu, Neptunu, Slunci a Měsíci. Práce to byly zajímavé a všem se velice povedly. Na poslední vyučovací hodinu si děti připravily prezentaci svých projektů. Na závěr dne si vzájemně projekty zhodnotily a vybraly tři nejlepší, které byly oceněny čokoládovými kalendáři.
                                                                                                   zapsala B. Faladová