Školní rok 2015/2016

My jsme žáci 3. B …. A protože už nejsme žádní nováčci, ale už třeťáci, v naší škole všeznalí, víme, co nás tu čeká, a na co se jako každý rok můžeme těšit – projekty, vyrábění, výstavy, sportovní olympiáda a soutěže, recitační a pěvecké klání, oblíbená škola v přírodě a spousta dalších aktivit.

V učení „dolouskneme“ slovní druhy a rozlouskneme oříšek s vyjmenovanými slovy, naučíme se něco nového o větě a souvětí, v matematice oprášíme násobilku, naučíme se písemně sčítat a odčítat, dělit se zbytkem, počítat do 1000 a taky si zarýsujeme s pravítkem i kružítkem. Dozvíte se něco nového z živé i neživé přírody, budeme se učit o lidském těle i naší planetě a místě, kde žijeme.

Ale uvidíte, že násobilka, počty, abeceda…. nebude pro nás žádná těžká věda! S lehkostí a zvesela zvládneme to s přehledem – a ne jen docela!!!

Pohodový školní rok dětem a pevné nervy rodičům přeje třídní učitelka J. Dvořáková.