Staré pověsti české

Pondělí 24.10. patřilo projektu „Staré pověsti české“. Děti se rozdělily do skupin, ve kterých pracovaly celé dopoledne.

Nejprve jsme z naší učebnice „Čítanka“ četli pověst „O Libuši“ a odpovídali na všetečné otázky k článku.

Vzhledem k tomu, že to nebyla první naše přečtená pověst, úkolem bylo rovzpomenutí si na co nejvíce již přečtených a nám známých pověstí a postav v nich vystupujících.

Výběr jedné z nich a její dramatické ztvárnění představovalo další splněný úkol.

V následující části projektového dopoledne nás čekalo výtvarné zpracování této, každou skupinou vybrané pověsti, komiksovým způsobem.

A na závěr ještě hádanka. Poznáš zahraný, slovem či pohybem ztvárněný úryvek pověsti?

Dopoledne bylo prima – poučné, hravé, nápadité a velmi tvůrčí. A po náročném dni na všechny čekala lízátková odměna. Myslím, že si jí všichni zasloužili.

A na co se budeme těšit? Zítra do planetária a pak? Prázdniny...HURÁ!!! (sice jen krátké, ale alespoň nějaké). Tak si to, děti, hezky užijte!!!

Tř. učitelka J. Dvořáková