Lovci mamutů v knihovně

Pondělní dopoledne si naše třída zpestřila návštěvou místní knihovny. Paní knihovnice Kristýna Mrázová si pro nás připravila program na téma naší společné školní četby „Lovci mamutů“.
Děti rozdělila do skupin, ve kterých plnily připravené úkoly na toto téma. Nejprve měly za úkol doplnit do textu informace o autorovi knihy, Eduardu Štorchovi. S nápovědou, kterou jim paní knihovnice napsala na tabuli, to zvládli úplně všichni. Dozvěděli jsme se, jaké knihy tento autor ještě napsal, a které z nich v knihovně najdeme.
Zopakovali jsme si poznatky o pravěku a přenesli se do děje knihy „Lovci mamutů“. Poté si všichni prohlédli obrázky ve Štorchových knihách, které ilustroval Zdeněk Burian.
Všem se velmi líbila soutěžní hra „Lovení mamuta“. Skupina si vytáhla otázku a měla za úkol odpovědět. Odměnou byl ulovený mamut a sladká odměna.
Na závěr jsme prošmejdili knihovnu, prohlédli si knížky, někteří se jen namlsali, jiní si knihu půjčili a odnesli domů.
Dopolední naučný i zábavný program v knihovně se nám moc líbil a určitě se rádi zase s paní knihovnicí uvidíme, zřejmě již v nové knihovně.
                                                                                                Tř. uč. J. Dvořáková