Karel IV. se 4.B

V úterý 24. ledna jsme se vrátili do dob dávno minulých – do 14. století, kdy v našich zemích vládl Karel IV., o jehož osobě jsme se učili v hodinách vlastivědy a v tento den jsme všechny poznatky shrnuli a dozvěděli se i spoustu zajímavostí navíc.

Nejprve jsme zhlédli zajímavý film o životě Karla IV. a poté se pustili do práce. Pracovalo se ve skupinkách po 4 – 5 na předem vylosované téma (mládí Karla IV., jeho vláda, manželky a děti, stavby a Karel IV. jako „Otec vlasti“).

Všichni měli možnost se na tento den připravit již doma. Přinesli si knížky, obrázky, vytištěné informace z internetu... . Po zpracování přineseného a dotvořeného materiálu vznikla každé skupině krásná kniha, kterou nám zástupci skupiny odprezentovali.

A jestli ostatní pozorně poslouchali? O tom jsme se na závěr přesvědčili při řešení kvízů, tajenek, rébusů i matematických úloh.

Na nejšikovnější a nejbystřejší skupiny čekala i odměna.

                                             

                                                                      Tř. učitelka J. Dvořáková