5.B INFORMATIKA

DISTANČNÍ VÝUKA  týden 10.- 14.5.2021
Téma:  kódování dat
Prostuduj si nejprve tuto přílohu.

Úkoly, které jsou v příloze jsme řešili ve škole.
Ještě jednou se na ně podívej a pak písemně do sešitu odpověz na tyto otázky:
1) K prvnímu úkolu: co budou děti dělat -  a) 2.8., b) 3.8., c) 4.8 - za předpokladu, že dodrží stejná pravidla, která jsou na d tabulkou.
2) Zakóduj pomocí zelených, žlutých a červených balónků letopočet svého narození.
Dobrovolný úkol:
Zkus zašifrovat pomocí nějakého klíče, který podrobně popíšeš své křestní jméno.