5.B ANGLICKÝ JAZYK

13.5.
Procvičování slovní zásoby The house, kontrola DÚ zkoušením otázek a odpovědí k cvičením, která byla za DÚ. Ostatní vypracují samostatně během zkoušení pri hodině cv. 5/29 - PS.
Nová gramatika: Přivlastňovací pád a přivlastňovací zájmena - učebnice str. 75 - modré tabulky.
Poslech učebnice cv.3/74 a práce s obrázkem domu podle cvičení 4/75: Otázky a odpovědi, které si budete vzájemně mezi sebou dávat.
Project: My school day - text o minimálně 10 větách o aktivitách běžného školního dne. Termín odevzdání práce - pondělí 17.5. - buď fyzicky na čtvrtce ve škole při hodině Aj nebo vypracované na PC - zaslané mailem na moji Google mailovou adresu.
Příští týden prezenčně si zkontrolujeme a zapíšeme do ŽK Souhrnný test modulu 3 a ti, kteří psali online, budou psát test fyzicky ve škole.

11.5.
na 11.5.: Zkouším otázky a odpovědi k Top 10 Los Angeles: https://www.youtube.com/watch?v=-FzSLCXBF18
Společná práce při online hodině: Slovní zásoba House - učebnice str. 74/1 a slovní zásoba předložky pojící se s místem - PS str. 34
2. DÚ na 11.5.: Vypracujte celou str. 28 v PS. Je to pouze slovní zásoba. Která slova nebudete vědět, společně projdeme při hodině.
na 13.5. PS str. 29/4,6

10.5.
Začínáme nový modul - 4.
Budeme pracovat se vstupními informacemi v učebnici na str. 72
Práce s videem v učebnici str. 73.
DÚ: Podívejte se na níže uvedený odkaz s videem. Ve škole s ním budeme pracovat, měli byste mít za sebou alespoň jedno shlédnutí samostatně doma, abyste se snáze orientovali.

Týden 26. - 30.4.
Zkoušení - ústní - věty na probranou gramatiku a slovní zásobu modulu 3 - Daily routine, přítomný čas prostý, příslovce častosti (always, sometimes...), Time
Práce v učebnici na str. 70 - věty k obrázkům.

26.4.
Kontrola DÚ - PS str. 21 - New school club !!!
Zkouším překlad vět na gramatiku a slovní zásobu lekce 3.
Práce s učebnicí str. 65/4 nebo str. 70 a práce se slovní zásobou PS str. 6-7.

15.4.
Hello kids, z dnešní hodiny máte úkoly:
1/ opakovat slovíčka a gramatiku lekce 3.
2/ napsat 5 vět do domácího sešitu s použitím ,,always, often, usually, sometimes, never." Pokud si nebudeš vědět rady, podívej se na cv. 1,3/ 64 v učebnici.

12.4. 
1/ Vypracuj cv. 1,2/ str. 20 v pracovním sešitě

 


8.4. Hello kids, z dnešní výuky máte tyto úkoly: 
1/ Procvič otázky s ,,when, what, where, why, how many- v pracovním sešitě na str. 18
2/ Vypracuj cvičení 7,8/ str. 19 v prac. sešitě.

6.4. Hello kids, z dnešní výky máte tyto úkoly:
1/Poslechni si video č. 15 v učebnci na str. 63 a pak vypracuj cv. 4, 5 v učebnici na str. 63.
2/ Do ŠS zapiš tvary Present simple - like, learn, start ( qustions, answers) dle tabulky na str. 18 v pracovním sešitě a nauč se je.


30.3. Hello kids, dnes máte tyto úkoly:
1/ Do školního sešitu zapiš věty z učebnice na str,. 62-Present simple-questions, aswers.Nauč se je zpaměti!!!
2/ vypracuj cv. 4,5/ str. 17 v pracovním sešitě.29.3. 
Hello kids, dnes máš tyto úkoly:
1/ Pročti si v učebnici na str. 62 část ,, What itme is it."
2/ vypracuj cvičení 2, 3/ str. 17


25.3. 
Hello kids, z dnešní výuky máte tyto úkoly:
1/ Napiš si slovíčk alekce 3.C do slovníčku a nauč se je 
2/Dle pracovního sešitu na str. 16 si pročti cvičení na str. 16 a pak písemně vypracuj cvičení 1/ str. 16


24.3. 
Hello kids, z dnešní výuky máte tyto úkoly:
1/ opakuj gramatiku lekce 3A,B
2/ vypracuj cv. 9,10/ str. 15 v prac. sešitě


22.3. 
Hello kids, z dnešní výuky máte tyto úkoly: 
1/ opakuj si slovíčka lekce 3 A, B
2/ opakuj všechny tvary slovesa ,,GET UP" 
3/ ofot´ úkol, který byl na dnešní hodinu: PS cv. 5/ str. 13 a pošli dnes do 18 hodin na moji adresu: stechova@zs2su.cz