5.B ČESKÝ JAZYK

DISTANČNÍ VÝUKA

PÁTEK  14. 5. 2021
- podmět vyjádřený a nevyjádřený - uč. str. 121 (125) / celá
- základní větné členy - PS 2. díl str. 44 / 3, 4


STŘEDA  12. 5. 2021
- skladba - základní větné členy - uč. str. 120 (124) / celá, 5, 7ab - do sešitu, 8 - přes fólii
                                               PS 2. díl str. 44 / 2

SLOH - Tiskopisy - poštovní poukázka, průvodka, podací lístek - uč. str. 116 - 118 - připomenout si, přečíst, naučit


ÚTERÝ  11. 5. 2021
- skladba - základní větné členy - uč. str. 119 (123) / celá, 1, 4 - do sešitu
                                               PS 2. díl str. 44 / 1


PONDĚLÍ 10. 5. 2021
- číslovky - diktát - uč. str. 115 (119) / 5 (5vět)
            - uč. str. 115 (119) / 4
            PS 2. díl str. 43 / text - úkoly k textu


PÁTEK  30. 4. 2021
- číslovky - uč. str. 112 (116) / 6, 8 - ústně/přes fólii, 9a - přes fólii, 9bc - do sešitu


STŘEDA  28. 4. 2021
- číslovky - uč. str. 111 (115) / celá - ústně/přes fólii, naučit druhy číslovek
                PS 2. díl str. 40 / celá

SLOH - dopis - uč. str. 109 (113) / 4b - čtení úkolu


ÚTERÝ  27. 4. 2021
- číslovky - uč. str. 110 (114) / 1ab, 2, 3 - ústně/přes fólii
PS 2. díl str. 6 / 16, 17


PÁTEK  16. 4. 2021
- skloňování zájmen osobních - uč. str. 105 (109) / 15, 16, 17 - přes fólii
                                            PS 2. díl str. 38 / 2, 3, 4


ČTVRTEK  15. 4. 2021
- skloňování zájmen osobních - uč. str. 105 (109) / 14 - ústně/přes fólii, (15, 16, 17 - přes fólii)


STŘEDA  14. 4. 2021
- skloňování zájmen osobních - test - doplňování do vět - tvary zájmena JÁ
                                          - uč. str. 104 (108) / 13 - přes fólii + do sešitu (vypsat zájmena - určit druhy zájmen)
                                          PS 2. díl str. 38 / 1

SLOH - formy společenského styku (osobní dopis, úřední dopis) - uč. str. 108 - 109 (112 - 113)
           - uč. str. 108 (112) / celá - ústně, druhý modrý rámeček přepsat do slohového sešitu
           - uč. str. 109 (113) / velký modrý rámeček přepsat do slohového sešitu (části dopisu), 4a - napiš dopis do sešitu


ÚTERÝ  13. 4. 2021
- skloňování zájmen osobních - DIKTÁT - uč. str. 103 (107) / 10 - následná kontrola
                                          - uč. str. 104 (108) / přečíst tabulky, 11, 12 - přes fólii


PÁTEK  9. 4. 2021
- skloňování zájmen osobních, tvary - sebou/s sebou - uč. str. 103 (107) / 7, 8a - přes fólii, 8bc - do sešitu, 9 - přes fólii
                                                                                 PS 2. díl - str. 37 / 3, 4


STŘEDA  7. 4. 2021
- skloňování zájmen osobních - uč. str. 102 ( 106) / 3 - do sešitu, 4, 5 - přes fólii, 6 - do sešitu
                                                 PS 2. díl - str. 37 / 1, 2


ÚTERÝ  6. 4. 2021
- skloňování zájmen osobních - uč. str. 101 (105) / skloňování zájmen JÁ, TY, SE, 1 - přes fólii, 2 - do sešitu