5.B MATEMATIKA

DISTANČNÍ VÝUKA

PÁTEK  14. 5. 2021
- geometrie - opakování - rýsování - uč. 3. díl str. 22 / 5, 6, 7, 8 - do sešitu


ČTVRTEK  13. 5. 2021
- procvičování probraného učiva - desetinná čísla, zlomky - zadání při online hodině (posláno e-mailem)


STŘEDA  12. 5. 2021
- procvičování probraného učiva - uč. 3. díl str. 23 / 8 - přes fólii, 9, 10, 11, 12 - do sešitu


ÚTERÝ  11. 5. 2021
- procvičování probraného učiva - uč. 3. díl str. 23 / 1, 2, 3 - přes fólii, 4, 5, 6, 7 - do sešitu


PONDĚLÍ  10. 5. 2021
- procvičování probraného učiva - uč. 3. díl str. 20 / 8 - do sešitu, 9 - přes fólii, 10, 11 - do sešitu
                                               - uč. 3. díl str. 21 / 1, 2 - přes fólii, 3 - do sešitu, 4 - přes fólii, 5 - do sešitu, 6 - přes fólii


PÁTEK  30. 4. 2021
- geometrie - pravidelné obrazce - uč. 3. díl str. 16 / 1 - přes fólii, 2, 3 - do sešitu, 4, 5 - na papír + nalepit do sešitu


ČTVRTEK  29. 4. 2021
- sčítání a odčítání zlomků - uč. 3. díl str. 18 / 1, 2 - do sešitu, 3 - ústně/přes fólii, 4, 5 - do sešitu, 6 - ústně
                                        POČ. str. 27 / 1, 2


STŘEDA  28. 4. 2021
- sčítání a odčítání zlomků - uč. 3. díl str. 17 / 6, 7, 8 - přes fólii, 9 - do sešitu
                                      - uč. 3. díl str. 18 / 1 - do sešitu
                                       POČ. str. 26 / 3, 4


ÚTERÝ  27. 4. 2021
- sčítání a odčítání zlomků - uč. 3. díl str. 17 / 1 - přes fólii, 2 - do sešitu, 3, 4 - přes fólii, 5 - do sešitu
                                          POČ. str. 25 / 1, 2 


PONDĚLÍ  26. 4. 2021
- počítáme se zlomky, slovní úlohy - uč. 3. díl str. 15 / 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 - do sešitu


PÁTEK  16. 4. 2021
- geometrie - osově souměrné útvary - uč. 3. díl str. 11


ČTVRTEK  15. 4. 2021
- počítáme se zlomky - uč. 3. díl str. 13 / 1, 2 - přes fólii, 3, 4 - do sešitu, 5 - přes fólii
- test - zlomky (část z celku)


STŘEDA  14. 4. 2021
- počítáme se zlomky - uč. 3. díl str. 12 / 6 - přes fólii, 7 - do sešitu, 8 - přes fólii, 9, 10 - do sešitu, 11 - přes fólii


ÚTERÝ  13. 4. 2021
- počítáme se zlomky - uč. 3. díl str. 12 / 1 - přes fólii, 2, 3, 4 - do sešitu, 5 - přes fólii


PONDĚLÍ  12. 4. 2021
- slovní úlohy - "v restauraci" - uč. 3. díl str. 10 / celá - do sešitu


PÁTEK  9. 4. 2021
- geometrie - opakování - pravidla rýsování, druhy čar - desky uč. 3. díl - 1. strana
                - porovnávání úhlů, osa úhlu - uč. 3. díl str. 7


ČTVRTEK  8. 4. 2021
- procvičování učiva - desetinná čísla, aritmetický průměr, slovní úlohy, počítání s velkými čísly
uč. 3. díl str. 9 / 1 - do sešitu, 2 - přes fólii, 3 - do sešitu, 4 - fólie + sešit, 5 - přes fólii, 6, 7 - do sešitu


STŘEDA  7. 4. 2021
- aritmetický průměr - uč. 3. díl str. 8 / 6 - přes fólii, 7, 8, 9 - do sešitu


ÚTERÝ  6. 4. 2021
- aritmetický průměr - uč. 3. díl str. 8 / 1 - do sešitu, - přes fólii, 3, 4, 5 - do sešitu