Projekt - Staré pověsti české

Již druhý týden se ve škole při čtení, ve vlastivědném učivu, při výtvarné výchově i pracovních činnostech věnujeme pověstem. Děti si přinesly knihy, ve kterých pověsti jsou, především Staré pověsti české. Mnohdy to byly i knížky velmi staré,  s neobvyklým jazykem z knihovničky našich babiček - prostě staré poklady. Četli jsme si z nich, vyprávěli, poslouchali vyprávění a poznávali tak časy dávno minulé. Tak jsme se seznámili s praotcem Čechem, s Přemyslem, kněžnou Libuší, Horymírem a jeho věrným koněm Šemíkem, udatným Bivojem a dalšími postavami našich pověstí.
Děti se pak rozdělily do skupinek, každá si vybrala určitou pověst a té se po dva týdny věnovala.Vznikly při tom krásné plakáty. Celý projekt vyústil v závěrečnou prezentaci před celou třídou. Skupinky se snažily každá svým způsobem představit pověst svým spolužákům. Někdo zvolil převyprávění s obrázky, jiný hru, další dokonce loutkové divadlo. 
Tento způsob prezentace jsme zkoušeli poprvé, nebylo to nic jednoduchého, ale jsem si jistá, že si díky tomu budou děti naše pověsti ještě dlouho pamatovat. Většina dětí se s novým problémem poprala se ctí a za to jim patří velka pochvala.

                                                                                                                                             Martina Klímová