Hvězdárna a planetárium v Českých Budějovicích

Návštěvu Hvězdárny a planetária v Českých Budějovicích jsme už dlouho plánovali, protože se nám skvěle hodí do hodin přírodovědy, kde právě toto učivo probíráme.

Vyrazili jsme hned ráno autobusem směr České Budějovice. Cesta byla bezproblémová, tak jsme se už před devátou hodinou mohli usadit v přednáškovém sále planetária. Paní lektorka nám podrobně popsala a ukázala Slunce, Zemi i ostatní planety. Každý se mohl také zeptat na cokoli, co ho zajímalo.

Asi po hodině jsme se přesunuli do kopule hvězdárny. Tam jsme se ponořili do úplné tmy a mohli tak pozorovat hvězdnou oblohu i se všemi známými souhvězdími. Pozorovali jsme tak Mléčnou dráhu, souhvězdí jako Malý a Velký vůz, Pegas, Ryby, Velký a Malý pes, Střelec, Delfín a mnoho dalších. Vše se nám proměňovalo v závislosti na ročním období.

Po nákupu suvenýrů a krátkém odpočinku jsme se vydali do centra města. Prošli jsme si náměstí s krásnou kašnou, hledali jsme bludný kámen a nezapomněli jsme ani na cukrárnu.

Jako závěrečný bod programu nás čekala prohlídka radnice. Paní průvodkyně nám pověděla mnoho zajímavostí, zavedla nás na věž s dalekými rozhledy po Budějovicích, dokonce jsme stáli i na střeše radnice a pozorovali hemžení na náměstí Přemysla Otakara II. pod námi. Mohli jsme si také projít vnitřní moderní částí radnice, kde se v tu dobu pracovalo, tak jsme museli být potichu jako myšky. Tady jsme byli svědky významné události - udělování vyznamenání policistům - a mohli pozorovat Čestnou stráž v "akci".

Potom už nás čekal jen vyhřátý autobus a cesta domů. Výlet do Českých Budějovic stál za to a moc se nám líbil, i když jsme doufali, že na nás alespoň na chvíli vykoukne sluníčko. Tak snad příště...

                                                                       
                                                                                                                       M. Klímová