Projekt Vesmír

Celý den jsme se toulali naší sluneční soustavou, ale i mimo ni. Odpovídali jsme na zapeklité otázky, odpovědi hledali ve svých hlavičkách, ale i v knihách. Počítali jsme marťanské příklady a vyluštili tajenku. Při tom jsme ještě stihli poslouchat velice vydařené referáty o Slunci, Měsíci, planetách i černých dírách, nebo o začátcích dobývání vesmíru. Aby toho nebylo málo, náš projekt jsme uzavřeli vlastním výtvarným ztvárněním toho, o čem jsme celý den mluvili a co nás nejvíce zaujalo.
Tento den byl velice nabitý - informacemi, zajímavostmi i prací, a tak doufám, že část tohoto pozitivního náboje v nás zůstane ještě douhou dobu.

                                                                                                                S pozdravem  Martina Klímová