6.A ČESKÝ JAZYK

DISTANČNÍ VÝUKA  10.5. - 14.5.

MLUVNICE:    online hodina pondělí - druhy číslovek

                        online hodina středa - skloňování číslovek
                                          
SLOH:  + LITERATURA:       samostatná práce s textem: uč. str. 124/4 - vypracovat do sešitu na sloh


TERMÍNY ODEVZDÁNÍ:
MLUVNICE: 
LITERATURA: neposíláte, sešit si vyberu ke kontrole v týdnu ve škole
SLOHneposíláte, sešit si vyberu ke kontrole v týdnu ve škole