6.A ANGLICKÝ JAZYK

PŘÍPRAVA NA PREZENČNÍ VÝUKU 14.6. - 18.6.

Po. - PS 62 - ústně
Út. - PS 61 - cv. 1, 3, 4 (cv. 4 do domácího sešitu)
St. - PS 63
Čt.  - PROVĚRKA - SZ z IU 136 - 139 ("Talking Dictionary"), U 107 + 108 "Phrasebook", mluvnice PS 79 - 80 (poučky k Unit 6 + Unit 7)


PŘÍPRAVA NA PREZENČNÍ VÝUKU 24.5. - 28.5.

Po. - PS 51
Út. - PS 52 / 5 (6, 7 dobrovolně) + U 70 / 5 ústně + doplňovačka: https://www.skolasnadhledem.cz/game/3147
St. - PS 53 + U 74 / 2, 3 ústně
Čt. - U 71 / 7 ústně + U 75 / 6 ústně + sloveso GO ústně + diktát (spustit kliknutím na mikrofon): https://www.skolasnadhledem.cz/game/3148

Procvičuj si frekvenční příslovce: https://www.skolasnadhledem.cz/game/3149
Procvičuj si MUST / MUSTN'T: https://www.skolasnadhledem.cz/game/3146
Křížovka: https://www.skolasnadhledem.cz/game/3145

PREZENČNÍ VÝUKA 17.5. - 21.5.

Dú na pondělí 17.5.:
 • Interaktivní učebnice strana 136, 137 - nauč se vyslovovat slovíčka k Unit 6: School v "Talking Dictionary"
DISTANČNÍ VÝUKA 10.5. - 14.5.

frownfrown TEST - Unit 5 - v pátek 14.5.nono

Dú na další online hodinu ve středu 12.5.: Procvičování na prověrku: Poučka + videa na rozkazovací způsob: https://anglicky.online/rozkazovaci-zpusob-imperative/
Kolik filmových momentů dokážeš přeložit?: https://www.youtube.com/watch?v=oX6726Xyj8A

DISTANČNÍ VÝUKA 3.5. - 7.5.

Dú na další online hodinu ve čtvrtek 29.4.:
 • PS 47 dole "Communication" - poslech PS 36 ke kontrole zde: https://www.skolasnadhledem.cz/game/5405
 • PS 49 / 6 (nemusíte psát podle pravdy)
 • PS 48 - buď připraven přečíst a přeložit odstavec mezi "Excuse 6" a cvičením 3

Dú na další online hodinu v úterý 4.5.:
 • Interaktivní učebnice 106 / 1, poslech 2.19 - opakovaně poslouchat a naučit se, jak tvořit návrh a reagovat, poslech případně k dispozici zde: https://www.skolasnadhledem.cz/game/6266
 • Interaktivní učebnice 106 / 2, poslech 2.20 - opakovaně poslouchat a naučit se, jak tvořit návrh a reagovat, poslech případně k dispozici zde: https://www.skolasnadhledem.cz/game/6267
 • Učebnice 106 / 4 - buď připraven přečíst a přeložit oba emaily - všichni budete připraveni v Chatu tvořit návrh a na návrh reagovat

DISTANČNÍ VÝUKA 26.4. - 30.4.

Dú na další online hodinu ve čtvrtek 29.4.: Dú na další online hodinu v úterý 27.4.:
 • Učebnice 66 / 2 - písemně do ŠS (dodělat)
 • Učebnice 65 / 8 - stačí ústně, ale buď připraven věty přečíst a přeložit
 • Interaktivní učebnice 67 / 4 - spojit a tvořit věty o zvířatech, pak poslouchat a zkontrolovat, buď připraven kvalitně přečíst a přeložit věty

DISTANČNÍ VÝUKA 19.4. - 23.4.

Dú na další online hodinu ve čtvrtek 22.4.:
 • Nauč se slovíčka 5C (zadáno na online hodině v úterý 20.4)
Dú na další online hodinu v úterý 20.4.:
 • Ze čtvrtka 15.4. - Učebnice 64 cv.2 - písemně do ŠS - pošli na email před online hodinou v úterý 20.4.
 • Ze čtvrtka 15.4. - Interaktivní učebnice 64 cv. 4 - poslouchej a doplň tabulku - pošli na email věty o těch dětech (kromě Amy) před online hodinou v úterý 20.4. - Honza, Pepa, David nemusí
 • Znova si přečti poučku dole na str. 78 v PS: "Slovesa LIKE, LOVE, HATE + ING"
 • Vypracuj PS 45 (poslech poslech č. 35 k cv. 3 zde: https://www.skolasnadhledem.cz/game/5405
 • Vypracuj PS 46 cv. 1,2 - dej pozor na správnou tvorbu -ingových tvarů sloves
 • Zopakuj si slovíčka 5B
 • Zahraj si pexeso: https://www.skolasnadhledem.cz/game/3152
 • Přečti si poučku nahoře na str. 79 v PS "Rozkazovací způsob"


DISTANČNÍ VÝUKA 12.4. - 16.4.

Dú na další online hodinu ve čtvrtek 15.4.:
 • Nauč se slovíčka 5B: /userfiles/files/AJ6A_unit5-85.pdf
 • Přečti poučku dole na str. 78 v PS: "Slovesa LIKE, LOVE, HATE + ING"
 • Učebnice 64 cv.2 - písemně do ŠS
 • Interaktivní učebnice 64 cv. 4 - poslouchej a doplň tabulku a připrav se dle cv. 5 o těch dětech mluvit

frownfrown TEST - Unit 4 - v úterý 13.4.nono

DISTANČNÍ VÝUKA 6.4. - 9.4.

Dú na další online hodinu ve čtvrtek 8.4.:
 • PS 44 / 5, 7

DISTANČNÍ VÝUKA 30.3. (1.4. jsou velikonoční prázdniny)
Slovní zásoba: Sports and free time activities, adverbs of manner (very well, not at all......)
Kontrola DÚ - PS str. 43 a procvičování can v učebnici str. 60-61.
Hra: Připravte si o sobě 3 věty na can/can´t. Dvě z nich jsou pravda a jedna pravda není. Např. I can play the piano very well. I can´t swim 30 m under water. atd...

DISTANČNÍ VÝUKA 22.3. - 26.3.

Začínáme nový modul - 5. Učebnice str. 58 - 60 - 5A: Slovní zásoba - sporty a významová slovesa.
Gramatika CAN - kladné, záporné věty, otázky a krátké odpovědi. 
Připravte si doma samostatně na online hodinu v úterý poslechy ke cvičením v učebnici str. 59 - A,B, str. 58/3.
Za DÚ si na online hodinu ve čtvrtek připravte poslech - učebnice cv. 4/58 a sepište věty ve cv. 5/58.

Online hodina ve čtvrtek:
Kontrola DÚ! PS 3+ Chat Zone str. 42, zápis slovní zásoby.
Gramatika can a její procvičování v učebnici str. 60/ 2,4. 
Nový DÚ na příští týden: PS str. 43 - celá!

DISTANČNÍ VÝUKA 8.3. - 12.3.

frownfrown TEST - Unit 4 - v úterý 23.3.nono

Dú na další online hodinu v úterý 9.3.:
 • Projdi si slovíčka 4C, zopakuj si slovíčka k Unit 4 v "Talking Dictionary" v interaktivní učebnici na str. 132-133 (klikni, poslouchej a opakuj).
 • Interaktivní učebnice str. 56 cv. 2 - poslouchej článek pak do ŠS vypracuj cv. 2. Buď připraven na online hodině článek přečíst a překládat.
 • Interaktivní učebniice str. 57 cv. 4 - ústně přiřaď povolání ke správnému obrázku pak poslouchej pro kontrolu.
 • Interaktivní učebnice str. 57 cv. 5 - do ŠS opiš tabulku a doplň různá povolání, která se do sloupečků hodí.
 • Interaktivní učebnice str. 57 cv. 6 - poslouchej zvuky a do ŠS napiš o jaké zaměstnání se jedná.
Dú na online hodinu ve čtvrtek 11.3.:
Dú na úterý 16.3. (vysvětlím na online hodině):
 • Dle učebnice 57 / 8 popiš jedno povolání v 1. osobě j.č. (I...) a dle PS 41 / 4 popiš jedno povolání ve 3.osobě j.č. (He / She...). Vypracovaný úkol pošli na můj email nejpozději 16.3. před konáním online hodiny.
Dú na čtvrtek 18.3.:
 • Interaktivní učebnice str. 105 - opakovaně poslouchej a nauč se kupovat vstupenky. Do ŠS opiš a doplň věty z "Phrasebook".

DISTANČNÍ VÝUKA 1.3. - 5.3.

Dú na online hodinu ve čtvrtek 4.3.:
V zásadě budeme opakovat učivo z předchozího týdne. Zjistím, zda toto učivo umíš. Jak jsem zmiňoval minulou hodinu, bude platit nové pravidlo - kdo nebude v online hodině reagovat, bude požádán, aby učivo doložil emailem k hodnocení.

Vzorové věty na přítomný čas prostý (kladná oznamovací věta + zápor): /userfiles/files/AJ6A_vzorove-vety1.pdf

DISTANČNÍ VÝUKA 22.2. - 26.2.

Dú na čtvrtek 25.2. 
PS 36 / 7
PS 37 - všechno poslouchat (poslech č. 28, 29, 30) na https://www.skolasnadhledem.cz/game/5404  a umět cvičení 3 + Chat Zone číst a překládat.

Učivo k probrání na online hodině v úterý 23.2. Dú na úterý 23.2.
 • Dodělat PS 35
 • Slovíčka 4B - naučit se
 • Interaktivní učebnice 53 - poslouchat fotopříběh a naučit se to číst a překládat (na zkoušení)
 • Interaktivní učebnice 52 / 3 - na základě poslechu a čtení fotopříběhu určit, zda jsou tvrzení pravdivá nebo ne. Pokud ne, opravit.
 • Online procvičování: https://www.skolasnadhledem.cz/game/3157

DISTANČNÍ VÝUKA 15.2. - 19.2.

DÚ na čtvrtek 18.2.

DISTANČNÍ VÝUKA 1.2. - 5.2.

DÚ na čtvrtek 4.2. - dle PS 32 / 1 napiš podobný email, kde popisuješ sebe a další dva členy tvé rodiny. Minimální osnova pro popisování osoby je znázorněna tabulkou PS 33 / 4. Pošli mi email nejpozději ve čtvrtek 4.2.

DÚ na 2.2.
DISTANČNÍ VÝUKA 25.1. - 29.1.

DÚ na další online hodinu 28.1.
DÚ na další online hodinu 26.1.
 • Interaktivní učebnice 47 / 5 - poslouchat Lauren a napsat jména členů rodiny a příbuzeňský vztah (dle vzoru 1 Katie), pak poslouchat ještě jednou a  najít podle popisu osoby na obrázku (společná kontrola při online hodině)
 • Interaktivní učebnice 104 - celou stranu pořádně poslouchat a opakovat všechno, co slyšíš
 • PS 32 - znova poslouchat cv. 1 poslech č. 26 zde: https://www.skolasnadhledem.cz/game/5403
 • PS 32 / 2 + PS 33 / 3 Nepravdivé věty opravte celou větou !!!

DISTANČNÍ VÝUKA 18.1. - 22.1.

DÚ na další online hodinu 21.1.
 • naučit se slovíčka 3C (zbytek lekce 3) - vyzkoušej "Talking Dictionary" v interaktiviní učebnici s. 130-131
 • opakovat slovíčka 3B
 • U 45 / 6 - do ŠS - sestavit otázky a krátce odpovědět dle nápovědy v závorce (fajfka = ano, křížek = ne)

DISTANČNÍ VÝUKA 11.1. - 15.1.

DÚ na další online hodinu 19.1.
 • naučit se slovíčka 3B
 • Interaktivní učebnice 42 / 1 - spojit přídavné jméno s obrázkem (SERIOUS = vážný), pak poslech - kontrola
 • Interaktivní učebnice 42 /4 - poslouchat fotopříběh (s.43), pak doplnit jména
 • Interaktivní učebnice 44 / 2 - poslech + doplnit tabulku
 • Interaktivní učebnice 44 / 5 - doplnit správným tvarem slovesa HAVE GOT, pak poslech - kontrola

14.1. ONLINE HODINA - slovíčka 3B, PS 30
12.1.ONLINE HODINA - kontrola DÚ, sloveso HAVE GOT + přivlastňovací 's v praxi

DISTANČNÍ VÝUKA 4.1. - 8.1.

DÚ na další online hodinu 12.1.
 • poslat na můj email krátký text dle U 39 / 7 (rodinní příslušníci a jejich jména)
 • naučit se slovíčka 3A
 • Interaktivní učebnice 40 / 3 - poslech - doplnit tabulku (do sešitu)
 • Interaktivní učebnice 41 / 10 - poslech - přiřadit osoby k položkám (do sešitu, stačí číslo položky a odpovídající písmeno)
 • PS 28 / 4
7.1. ONLINE HODINA - U 38 cv. 5, PS 77 sloveso HAVE GOT + přivlastňovací 's, PS 27, 28 / 3
5.1. ONLINE HODINA - SZ 3A; U 38, 39; domácí úkol PS 26 cv. 1, 2 + připravit cv. 3Na středu 9.12. úkol (zadaný ve škole) - obrázek pokoje s popiskami dle vzoru na str. 33 v U.
Použij buď svůj obrázek / foto nebo U 32 / 5 z pohledu kluka (obr.A) / holky.(obr.B)
Použij THERE IS / ARE, THIS / THAT / THESE / THOSE

Před online hodinou v úterý 8.12. vypracuj:
 • PS 22 / 1
Na online hodině uděláme:
 • U 35 / 4, 5, 7
 • PS 22 / 2
Před online hodinou ve středu 9.12. vypracuj:
 • PS 23 / 3, 4
Na online hodině uděláme:
 • prezentace úkolu "My room"
 • U 36 (pokud bude čas)

DISTANČNÍ VÝUKA 23.11. - 27.11.

Před online hodinou v úterý 24.11. vypracuj:
Před online hodinou ve čtvrtek 26.11. vypracuj:
 • Interaktivní učebnice písemně: 30 / 3 - tvoř otázky a 30 / 4 - najdi odpověď, 30 / 5 - poslech (doplň tabulku)
 • Interaktivní učebnice ústně: 31 / 9, 31 / 11
 • PS 19, poslech č. 18 ke kontrole cv. 19 / 2 zde: https://www.skolasnadhledem.cz/game/5402

Čtvrtek 19.11.: