Od Tábora až k nám

Naše cesta vedla kolem Kozského potoka na Kozí hrádek. Pokračovali jsme po zelené značce kolem Knížecího rybníka a Huteckým lesem jsme došli do cíle v Zárybničné Lhotě. Celou cestu nás provázelo sluníčko, šlo se nám pěkně, ani nohy moc nebolely. Cestou jsme pečlivě sledovali turistické značky, pozorovali jsme různá hospodářská zvířata, vyzkoušeli jsme si svou zdatnost při překonávání lesních překážek a někteří zažili i dobrodružství, když přepravovali starou pneumatiku z lesa před "Zárybkou" městskou dopravou až ke škole.
V cíli jsme se těšili z odměny, kterou byl lahodný perník a Pamětní účastnický list. Autobusem nebo autem jsme se dopravili zpět do Sezimova Ústí. Výlet se ohromně vydařil a nikdo časného sobotního vstávání nelitoval.

Děkuji všem dětem, které se výletu zúčastnily, a zvláště děkuji rodičům, kteří nelitovali času ani námahy a také se k nám připojili. Těším se na další pochod a doufám, že příště počet malých i velkých turistů ještě vzroste.
Radka Panská