Staré pověsti české

První říjnový týden jsme se pověstmi zabývali v projektu nazvaném Staré pověsti české. Děti se rozdělily do skupin, přinesly si knihy s pověstmi a pak si některou z nich vybraly. Jejich úkolem bylo vytvořit plakát o pověsti a také ji jakýmkoliv způsobem ztvárnit. Zadanému úkolu se děti věnovaly při vyučování i ve svém volnu. Při čtení a vlastivědě děti pověsti četly, při výtvarné výchově a praktických činnostech vyráběly a malovaly.
A v pátek 9.října nastal den "D"a my jsme si mohli prohlédnout komixy, krásné obrazy s výjevy z pověstí, ale hlavně jsme byli diváky vydařených představení divadelních i loutkohereckých. Někteří "herci" si pořídili i skvělé kostýmy a nápadité rekvizity a loutkoherci, zvláště loutkoherečky, vyrobili úžasné kulisy i postavičky.
Za výbornou práci si všichni zaslouží velkou pochvalu.