Projekt Vesmír

Od začátku školního roku se v přírodovědě věnujeme vesmíru. Mnoho nového jsme se naučili, navštívili jsme planetárium v Českých Budějovicích, prohlédli jsme si různé knihy o vesmíru a zhlédli jsme velké množství zajímavých filmů.
Protože budeme s tímto tématem brzy končit, udělali jsme si "pěknou rozlučku" - strávili jsme celý den "ve vesmíru". Připravili jsme si pro své spolužáky zajímavá povídání, jak jinak než na téma vesmír. A tak jsme se dověděli další zajímavosti o černých dírách, o vesmírném odpadu, o výzkumu vesmíru, o planetách sluneční soustavy, o Slunci,...
Kromě toho jsme počítali s Marťany a kreslili vesmír. Měli jsme připravený také vesmírný kvíz a vesmírný český jazyk, ale to už jsme nezvládli, a tak si zpestříme vesmírem ještě některé hodiny v příštím týdnu. 
Vesmírný den se všem líbil, znovu jsme se dověděli mnoho nových informací a zjistili jsme, že o vesmíru nikdy nebudeme vědět úplně všechno.
R.Panská