Procvičování učiva on-line

Český jazyk
http://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_cj1.php
http://rysava.websnadno.cz/Cesky-jazyk-5rocnik.html
http://www.chmelkova.cz/web_skolicka/cestina.html
http://pravopisne.cz/2011/10/diktat-pro-5-rocnik-zs-20/
http://www.pripravy.estranky.cz/clanky/jazyk-cesky/
http://cestina.diktaty.cz/
Matematika
http://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_mat1.php
http://matematika.hrou.cz/c/5.trida
Přírodověda
http://www.rysava.websnadno.cz/Prirodoveda-5rocnik.html
Vlastivěda
http://www.rysava.websnadno.cz/Vlastiveda-dejepis-5roc.html