Návštěva knihovny

Paní knihovnice dětem vysvětlila a ukázala, jaká oddělení v knihovně mohou najít, jak se v nich orientovat, jak jsou řazeny knihy a jak je najít pomocí on-line katalogu.                          
Aby si děti ověřily, jak získané informace pochopily, snažily se ve skupinách splnit zadané úkoly - hledaly určené knihy a informace o nich pomocí katalogu. 
Všem skupinám se pomaleji či rychleji podařilo úkoly splnit a za odměnu si pak poseděly s knihami v tzv.zeleném koutku.

Novou knihovnu děti hojně navštěvují, přesto pro ně byla pondělní návštěva plná nových informací.
Paní knihovnici Mrázové děkujeme za pěkně připravený program.
                                                                                                                   tř.učitelka Radka Panská