Třída 7. A

Náš rozvrh

  0
7:00-7:45
1
8:00-8:45
2
9:05-9:50
3
10:00-10:45
4
10:55-11:40
5
11:50-12:35
6
12:45-13:30
7
13:40-14:25
8
14:35-15:20
9
15:30-16:15
Po   M Aj Pč (Pčd) Čjl VV VV   Tv (Chl)  
Pč (Pčch)
Út   Tv (Dív) Z Aj Ov (Rj) RaZ      
Nj (Nj1)
St   Aj Ict M D Čjl   Tv (Dív)  
Čt   Tv (Chl) Čjl M (Rj) Z      
Nj (Nj1)
  Čjl Aj D F Hv M      
Třídní učitel / učitelka: Mgr. Hemerková Hana
Celkem žáků 21 - 9 chlapců, 12 děvčat

Milí sedmáci, tak nám to opět začíná. V tomto roce se budete muset dostat do řečí, do jazyků německého a ruského. K jejich úspěšnému ovládnutí je potřeba mnohých malých kroků. Přeji vám, abyste jimi postupovali vytrvale celým školním rokem.
Da,da - ja,ja - ano,ano.
Hana Hemerková


 

Naše aktivity

Vánoční vyrábění v 5.A

13.prosince 2016 se sešli rodiče a žáci 5.A odpoledne
28.12.2016 10:54Celý článek

Vánoční besídka 15. 12. 2014

V pondělí odpoledne v 17 hodin jsme se všichni vánočně naladěni sešli v naší třídě na vánoční besídce. Účinkující byli mírně (někteří i hodně) nervózní z nadcházejícího vystoupení. Nebylo ani divu, protože na besídku dorazili rodiče, sourozenci, babičky, dědečkové a  kamarádi v tak hojném počtu, že nám nestačilo připravené posezení.
 
01.12.2016 12:20Celý článek

Učebnice a pomůcky do 5. třídy

Nejdéle 20. 5. 2016 musí být zaplaceny potřeby do 5. třídy.
14.05.2016 20:06Celý článek

Nový uživatel

Každý nový uživatel, který chce získat on-line přístup ke školním výsledkům svého dítěte či dětí, mít možnost číst si zprávy od učitelů a sdělení vedení školy, se musí nejprve zaregistrovat. Registrace probíhá vyplnněím formuláře s identifikačními údaji, které slouží vedení školy k udělení přístupu k žákům, jejichž je uživatel zákonný zástupce.

Registrace je nutné potvrdit z e-mailové adresy, kterou uživatel zadává při registraci. Vedení školy si vyhrazuje právo odmítnout přístup uživatelům, jejichž dítě školu nenavštěvuje, případně není možné ověřit jejich identitu. Rovněž je možné kdykoliv přístup uživateli zrušit.

Přístup se uděluje na dobu určitou, nejpozději pak do předpokládaného datumu ukončení docházky dítěte na naší škole.

Žádost o registrace uživatele

Odesláním Vaší žádosti o registraci souhlasíte se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem WWW stránek a vedením 2. základní školy Sezimovo Ústí, Školní náměstí 628. Tento souhlas udělujete pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to po celou dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu. Zároveň jste si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jste byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Odeslání zprávy