7.A OBČANSKÁ NAUKA

DISTANČNÍ VÝUKA  3.5. - 7.5.

Ahoj sedmáci,
tento týden je sudý, čeká vás samostatná práce s učebnicí. Přečtěte si str. 48 - 50 Kulturní bohatství - významné výtvory lidské činnosti
a zapište si krátký zápis:


KULTURNÍ BOHATSTVÍ - Významné výtvory lidské činnosti
= předměty a stavby od nejstarších dob po současnost
3 typy výtvorů:
   a/ památka zapsané ____________________________________ + vysvětli podrobněji ze str. 49 co a proč tam je (+příklady)
   b/ národní ____________________________________________ + vysvětli s pomocí str. 49, co pojem znamená (+ příklady)
   c/ kulturní ____________________ + vysvětli pomocí str. 50, copojem znamená (+ příklady)
Památková rezervace = _________________________________________________________________________________ (+ příklady)


POZOR! Blíží se návrat do školy, budu vybírat ke kontrole sešity, proto pokud vám něco náhodou chybí, dejte si vše do pořádku. Vedení sešitu a samostatné práce budu kontrolovat a hodnotit.