7.A CIZÍ JAZYK

Ruský jazyk

Distanční výuka    
   5. 5. 2021
Na dnešní online hodině jsme zkontrolovali domácí úkol, procvičovali jsme časování sloves жить а говорить a časové údaje po číslovkách.
Úkoly:
1. učebnice strana 38/cv. 4.2, které písemně vypracujete do PS strana 28/cv.11 К нам приедет Роберт
2. učebnice strana 45 – časové údaje po číslovkách, zelený rámeček vpravo nahoře opsat do sešitu a naučit
3. stále opakujete slovní zásobu a časování sloves знать, жить, говорить
Úkoly zkontrolujeme na příští online hodině.
M. BurešováNěmecký jazyk - Hemerková 
Pondělí 17. května 2021                     němčina 53                  7.r.
 
Hallo Mädchen und Jungen,
wir arbeiten mit einem Wimmelbild.
Úkoly:
1) Přečti text a přelož si ho
2) Do sešitů si zapiš jména napsaná vpravo a doplň písmena z obrázku, která k nim podle textu patří
3) Popiš další  3 osoby – ke každé dvě věty
Úkol neposíláte, kontrolujeme ve středu 19.5.2021
Viel Spaß
Hana Hemerková
 


Německý jazyk - Pychová 

STŘEDA 19.5. - online

Hallo Mädchen und Jungen!
Při dnešní hodině jsme se bavili o "Wimmelbildu", procvičovali jsme si na základě jednotlivých postav naši slovní zásobu. Příští týden se mu určitě ještě věnovat budeme. Také jsme dávali dohromady poslechové cvičení "Corinne erzählt". I tomuto cvičení ještě budeme věnovat nějaký čas.
V případě vašich otázek se mi neváhejte ozvat.
Bis bald!


Petra Pychová PONDĚLÍ 17.5. 

Hallo Jungen und Mädchen!
Wie heißt dein Hund? Wie ist dein Hund?
Při dnešní hodině budeme procvičovat a opakovat věci, které již delší dobu známe:

1) Zopakujte si všichni slovní zásobu (členové domácnosti, přídavná jména, slovesa), časování a jak se tvoří složeniny s lieblings-
2) Pospojujte si PS 27/18
3) Zopakujeme si, jak vytváříme přivlastňovací přídavná jména – PS 27/19 – na www.skolasnadhledem.cz si zadejte kód 502 027, poslechněte si, pospojujte a napište oběma způsoby, komu co patří
4) Wimmelbild (UČ str. 33):
               a) prohlédněte si jednotlivé osoby
               b) do sešitu si napište dnešní datum (17. Mai) a nadpis Wimmelbild
               c) přepište jména osob do sešitu a přiřaďte k nim písmenko
               d) vyberte si další 4 osoby a:
                              I. vymyslete jim jméno
                              II. dvěma větami sdělte, jací jsou
                              PŘÍKLAD:             P – Mein Sohn Thomas ist klein. Er spielt gern Domino.
                              => těchto osm vět následně vyfotíte a pošlete ke kontrole – nejdéle do středy 19.5. do 8:00 hod!

Viel Spaß
 
 
Petra Pychová