7.B ANGLICKÝ JAZYK

DISTANČNÍ VÝUKA

úkol na  27.4.
- učebnice - str. 88 - vytvořit 7 otázek k textu (musí začínat výrazy what, where, how many ...)
                    - str. 89 - cv. 4
OBĚ CVIČENÍ ZAŠLETE DO PONDĚLÍ DO  20:00
- PŘÍPRAVA NA TEST Z 8. LEKCE (MOŽNÉ I POSLECHOVÉ CVIČENÍ)

úkol na 22.4.

- dle stránky 85 v učebnici a vašich nápadů napište 6 rozkazů a zákazů (pomocí MUST, MUSTN'T), CO V KUCHYNI MUSÍTE a nesmíte dělat, když tam vaříte nebo pomáháte
- učebnice str. 86 - SELF CHECK - vypracujte celou stránku!
ÚKOLY ZASÍLEJTE DO 21.4. DO 20:00

ÚKOL NA 20.4.
- UČEBNICE - str. 84, cv. 3 (poslat na mail), str. 85 - přečíst článek a rozumět slovní zásobě
- /userfiles/files/8e_workbook_Meals%20in%20England.docx - vypracovat a poslat na mail
POSÍLATE NEJDÉLE DO 19.4. 20:00

ÚKOL NA 6.4
.
 - UČEBNICE  -str. 82 - trénovat čtení článku a zapsat a znát novou slovní zásobu
                                       - cv. 4 - poslech (bude na mailu) - řešení mi pošlete do 5.4. do 20:00
                                       - připravit si odpovědi na otázky ve cv. 5 (na každou otázku odpovězte více jak jednou větou)
úkol na 30.3.
- zaslat cv. 6 na str. 81 a po nastudování gramatiky /userfiles/files/much%2C%20many_vysv%C4%9Btlen%C3%AD.docx , zašlete ještě cvičení 7 na str. 81 do pondělí 29.3. do 20:00
- procvičovat nepravidelná slovesa, slovní zásobu a gramatiku minulého času prostého

ÚKOL NA 23.3.
- TRÉNOVAT ČTENÍ A POROZUMĚNÍ TEXTU - str. 78
- vypracovat cv. na slovní zásobu /userfiles/files/8A_ACTIVITY%20BOOK_VOCABULARY.docx - pošlete do pondělí do 20:00
- procvičovat nepravidelná slovesa

úkol na 18.3.
- učebnice str. 77 - roztřídit potraviny do kategorií: zelenina, ovoce, sladkosti a dezerty,  mléčné produkty, příloha, pečivo (tyto obraty znáte z nové slovní zásoby) - používejte slovní obrat a kind of
-
učebnice str. 78 - přečíst články a připravit si cvičení 2 na následující stránce, trénovat čtení (nahrávka v mailu), znát slovní zásobu
- trénovat neprav. slovesa


ÚKOL NA 16.3.
- ROZŠÍŘIT SLOVNÍ ZÁSOBU - TÉMA JÍDLO A PITÍ (NAUČIT SE CO NEJVÍCE SLOVNÍ ZÁSOBY)  https://www.anglictina-bez-biflovani.cz/anglictina-jidlo
- připravit si své otázky v minulém čase k článku o Indiánech v učebnici
- vypracovat 3 cvičení v odkaze (nahrávka je na ve Vašem mailu) a zaslat do pondělí 15.3. do 20:00 /userfiles/files/7f_workbook_vocabulary%2C%20word%20order%2C%20dictation.pdf

úkol na týden 8.3. - 12.3.
- str. 74 - cv. 4 - připravte si ústně rozhovory na daná témata dle cv.3 a jeden sepište a pošlete mi do 8.3.
- str. 76 - do čtvrteční hodiny si vše zpracujte do sešitu a připravte si případné dotazy
- procvičujte nepravidelná slovesa, která jsme si nadiktovali a zaškrtli