7.B OBČANSKÁ NAUKA

DISTANČNÍ VÝUKA 10.5. - 14.5.

Ahoj sedmáci,
tento týden je sudý, čeká vás samostatná práce s učebnicí. Přečtěte si str. 50 - 51 KULTURNÍ ZVYKLOSTI a CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ
a zapište si krátký zápis:

KULTURNÍ ZVYKLOSTI

- kulturní zvyklosti (tradice) = obyčeje a zvyky po předcích
- oslavy svátků a výročí

CHRÁNĚNÉ ÚZEMÍ
- je původní přírodní krajina
-4 typy chráněných území: a/ _____________________  - ke každému typu území napište krátkou charakteristiku
                                           b/______________________
                                           c/______________________
                                           d/______________________(nechávám zápis z minulé hodiny, pokud by ho náhodou ještě někdo neměl)
KULTURNÍ BOHATSTVÍ - Významné výtvory lidské činnosti
= předměty a stavby od nejstarších dob po současnost
3 typy výtvorů:
   a/ památka zapsané ____________________________________ + vysvětli podrobněji ze str. 49 co a proč tam je (+příklady)
   b/ národní ____________________________________________ + vysvětli s pomocí str. 49, co pojem znamená (+ příklady)
   c/ kulturní ____________________ + vysvětli pomocí str. 50, copojem znamená (+ příklady)
Památková rezervace = _________________________________________________________________________________ (+ příklady)


POZOR! Blíží se návrat do školy, budu vybírat ke kontrole sešity, proto pokud vám něco náhodou chybí, dejte si vše do pořádku. Vedení sešitu a samostatné práce budu kontrolovat a hodnotit.