7.B CIZÍ JAZYK

DISTANČNÍ VÝUKA
Ruský jazyk
   5. 5. 2021
Na dnešní online hodině jsme zkontrolovali domácí úkol, procvičovali jsme časování sloves жить а говорить a časové údaje po číslovkách.
Úkoly:
1. učebnice strana 38/cv. 4.2, které písemně vypracujete do PS strana 28/cv.11 К нам приедет Роберт
2. učebnice strana 45 – časové údaje po číslovkách, zelený rámeček vpravo nahoře opsat do sešitu a naučit
3. stále opakujete slovní zásobu a časování sloves знать, жить, говорить
Úkoly zkontrolujeme na příští online hodině.
M. Burešová


Německý jazyk
 
Středa 12. května 2021                     němčina 52                  7.r.
 
Hallo Mädchen und Jungen,
wir lesen den Text Corinne erzählt.
Úkoly:
1. Vypracuj do sešitu Deutsch z učebnice s. 32
- cv. 17b
- cv. 17c – věty si očíslujte 1-11 , doplňte falsch/ richtig a u vět falsch napište správnou odpověď
2.V PS s. 28
- cv. 20a   najdete 10 přídavných jmen
- cv.20b – napíšete ještě 11 vět 

Nic neposíláte, zkontrolujeme ve škole.
Viel Spaß
Hana Hemerková