Třída 7.C

Náš rozvrh

  0
7:00-7:45
1
8:00-8:45
2
9:05-9:50
3
10:00-10:45
4
10:55-11:40
5
11:50-12:35
6
12:45-13:30
7
13:40-14:25
8
14:35-15:20
9
15:30-16:15
Po   Čjl Aj Tv (Td1) Nj (Nj1)   VV VV    
Pč (Td2)
Tv (Tch1) Nj (Nj2)
Pč (Tch2)
  (Rj)
 
Út   Aj M Z RaZ Tv (Td2) Tv (Td1)    
Tv (Tch1) Tv (Tch2)
St   D Nj (Nj1) Pč (Td1) Čjl M Aj      
Tv (Td2)
Nj (Nj2) Pč (Tch1)
Tv (Tch2)
(Rj)  
 
Čt   Čjl Z M F Ict Hv      
  M D Čjl Aj Ov      
Třídní učitel / učitelka: Mgr. Pychová Petra

Celkem žáků 21 - 11 chlapců, 10 děvčat
 
 
Milí sedmáci,

vody šestého ročníku jsme všichni úspěšně zvládli, ač víte, že tato cesta pro mnohé byla velice náročná, plná různých překážek a překvapení. Doufám, že jste si dostatečně odpočinuli a nabrali síly, protože se nám otevírá moře nové, ještě rozsáhlejší, které je v mapách zakresleno s počáteční číslicí sedm. Při další cestě se dozvíme spoustu nových informací, utužíme přátelství a rozšíříme své znalosti o další cizí jazyk.

Přeji vám, aby tato plavba skrz vodstva 7. ročníku probíhala bez větších bouří. 


Petra Pychová 


Online hodiny v distanční výuce od 10. 5. 2021
 
7.C lichý
online hodina
čas 8:00 9:00 10:00 11:00 14:00
PONDĚLÍ ČJ AJ      
ÚTERÝ   M Z  
STŘEDA         RJ/NJ
ČTVRTEK ČJ   M    
PÁTEK       AJ  
 
 
 

Naše aktivity

7.C MATEMATIKA

DISTANČNÍ VÝUKA
 
07.06.2021 10:39Celý článek

7.C ANGLICKÝ JAZYK

DISTANČNÍ VÝUKA
 
24.05.2021 14:04Celý článek

7.C ZEMĚPIS

DISTANČNÍ VÝUKA
 
21.05.2021 11:24Celý článek

7.C PŘÍRODOPIS

DISTANČNÍ VÝUKA
 
 
18.05.2021 13:11Celý článek

7.C RODINA a ZDRAVÍ

DISTANČNÍ VÝUKA
 
17.05.2021 09:17Celý článek

7.C CIZÍ JAZYK

DISTANČNÍ VÝUKA
 
17.05.2021 07:31Celý článek

7.C FYZIKA

DISTANČNÍ VÝUKA
 
14.05.2021 14:54Celý článek

7.C ČESKÝ JAZYK

DISTANČNÍ VÝUKA
 
14.05.2021 09:13Celý článek

7.C DĚJEPIS

DISTANČNÍ VÝUKA
 
14.05.2021 08:54Celý článek

7.C OBČANSKÁ NAUKA

DISTANČNÍ VÝUKA  10.5. - 14.5.
09.05.2021 21:03Celý článek

7.C INFORMATIKA

DISTANČNÍ VÝUKA
 
06.05.2021 11:40Celý článek

7.C PRAKTICKÉ ČINNOSTI

DISTANČNÍ VÝUKA
03.05.2021 14:49Celý článek

7.C VÝTVARNÁ VÝCHOVA

DISTANĆNÍ VÝUKA - celé období
16.03.2021 10:53Celý článek

Nový uživatel

Každý nový uživatel, který chce získat on-line přístup ke školním výsledkům svého dítěte či dětí, mít možnost číst si zprávy od učitelů a sdělení vedení školy, se musí nejprve zaregistrovat. Registrace probíhá vyplnněím formuláře s identifikačními údaji, které slouží vedení školy k udělení přístupu k žákům, jejichž je uživatel zákonný zástupce.

Registrace je nutné potvrdit z e-mailové adresy, kterou uživatel zadává při registraci. Vedení školy si vyhrazuje právo odmítnout přístup uživatelům, jejichž dítě školu nenavštěvuje, případně není možné ověřit jejich identitu. Rovněž je možné kdykoliv přístup uživateli zrušit.

Přístup se uděluje na dobu určitou, nejpozději pak do předpokládaného datumu ukončení docházky dítěte na naší škole.

Žádost o registrace uživatele

Odesláním Vaší žádosti o registraci souhlasíte se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem WWW stránek a vedením 2. základní školy Sezimovo Ústí, Školní náměstí 628. Tento souhlas udělujete pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to po celou dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu. Zároveň jste si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jste byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Odeslání zprávy