Třída 8.A

Třídní učitel / učitelka: Mgr. Voštová Blanka
Počet žáků 17 (9 chlapců, 8dívek)
Aktuální rozvrh třídy.

Zdravím vás, moji osmáci!
Doufám, že jste si o prázdninách řádně odpočinuli, a nabrali tak spoustu sil do nového školního roku.
Budete se vám to hodit : čeká vás hodina českého jazyka navíc i dva nové předměty ( chemie a volitebný předmět).
Věřím, že vše dobře zvládnete, vždyť už letošní výsledky mohou ovlivnit vaše přijetí na střední školu.
Jste už skoro dospělí, určitě chápete, že musíme všichni společně táhnout za jeden provaz, pak se dílo určitě podaří !
Těším se na vás
Blanka Voštová

Naše aktivity

Nový uživatel

Každý nový uživatel, který chce získat on-line přístup ke školním výsledkům svého dítěte či dětí, mít možnost číst si zprávy od učitelů a sdělení vedení školy, se musí nejprve zaregistrovat. Registrace probíhá vyplnněím formuláře s identifikačními údaji, které slouží vedení školy k udělení přístupu k žákům, jejichž je uživatel zákonný zástupce.

Registrace je nutné potvrdit z e-mailové adresy, kterou uživatel zadává při registraci. Vedení školy si vyhrazuje právo odmítnout přístup uživatelům, jejichž dítě školu nenavštěvuje, případně není možné ověřit jejich identitu. Rovněž je možné kdykoliv přístup uživateli zrušit.

Přístup se uděluje na dobu určitou, nejpozději pak do předpokládaného datumu ukončení docházky dítěte na naší škole.

Žádost o registrace uživatele

Odesláním Vaší žádosti o registraci souhlasíte se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem WWW stránek a vedením 2. základní školy Sezimovo Ústí, Školní náměstí 628. Tento souhlas udělujete pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to po celou dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu. Zároveň jste si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jste byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Odeslání zprávy