Třída 8.A

Náš rozvrh

  0
7:00-7:45
1
8:00-8:45
2
9:05-9:50
3
10:00-10:45
4
10:55-11:40
5
11:50-12:35
6
12:45-13:30
7
13:40-14:25
8
14:35-15:20
9
15:30-16:15
Po   Tv (Td2) F Z Tv (Td1) Čjl   AjK (KAjc)  
Pč (Td2) AjK (KAj)
Tv (Tch2) Tv (Tch1) SpA (SpAd)
Pč (Tch2) SpA (SpAh)
Út   Ch Pč (Td1) Čjl Hv Nj (Nj1) M      
Tv (Td2)
Pč (Tch1) (Rj)
Tv (Tch2)
St   Aj M D Čjl Ov VV   Tv (Td1)  
Tv (Tch1)
Čt   M Aj Nj (Nj1) Čjl F      
(Rj)
  Čjl M Ict Ch Aj Z      
Třídní učitel / učitelka: Mgr. Kubec Pavel
Rád bych vás, moji milí žáci, povzbudil k vytrvalosti. Situaci, kdy se střídají období distanční výuky s krátkou možností prezenční výuky jsme už opakovaně zvládli a věřím, že ji zvládneme společně dokud tyto opatření budou potřeba. Důležité je, abyste studovali pravidelně a nic neodkládali. Jen tak zabráníte nepříjemnému hromadění úkolů a dalšímu přehlcování. 
Prosím sledujte denně, nejlépe podle rozvrhu, stránky jednotlivých předmětů níže a plňte zadané úkoly. V případě velkých nejasností kontaktujte na e-mail. 
Přeji vám hodně trpělivosti a nadšení! Váš třídní učitel Pavel Kubec

Online hodiny v distanční výuce od 4. 1. 2021

 
8.A
online hodina
čas 8:00 9:00 10:00 11:00 13:00 13:40
PONDĚLÍ   F Z    
ÚTERÝ   AJ ČJ RJ/NJ    
STŘEDA AJ M ICT/OV lichý ČJ        
ČTVRTEK D lichý CH        
PÁTEK ČJ M AJK sudý Kisby   AJK lichý Kosobud  
 
 

Naše aktivity

8.A ZEMĚPIS

DISTANČNÍ VÝUKA
 
18.01.2021 13:29Celý článek

8.A ČESKÝ JAZYK

DISTANČNÍ VÝUKA
 
18.01.2021 13:23Celý článek

8.A CHEMIE

DISTANČNÍ VÝUKA
 
18.01.2021 10:19Celý článek

8.A PŘÍRODOPIS

DISTANČNÍ VÝUKA
 
18.01.2021 09:53Celý článek

8.A DĚJEPIS

DISTANČNÍ VÝUKA
 
18.01.2021 09:37Celý článek

8.A MATEMATIKA

DISTANČNÍ VÝUKA
 
17.01.2021 13:50Celý článek

8.A FYZIKA

DISTANČNÍ VÝUKA
 
14.01.2021 17:07Celý článek

8.A CIZÍ JAZYK

DISTANČNÍ VÝUKA
 
14.01.2021 09:27Celý článek

8.A INFORMATIKA

DISTANČNÍ VÝUKA
13.01.2021 12:03Celý článek

8.A OBČANSKÁ VÝCHOVA

DISTANČNÍ VÝUKA
13.01.2021 09:40Celý článek

8.A VÝTVARNÁ VÝCHOVA

DISTANĆNÍ VÝUKA - celé období
11.01.2021 13:26Celý článek

8.A ANGLICKÝ JAZYK

DISTANČNÍ VÝUKA
 
26.11.2020 12:00Celý článek

8.A ANGLICKÝ JAZYK - konverzace

DISTANČNÍ VÝUKA
 
20.11.2020 18:48Celý článek

Nový uživatel

Každý nový uživatel, který chce získat on-line přístup ke školním výsledkům svého dítěte či dětí, mít možnost číst si zprávy od učitelů a sdělení vedení školy, se musí nejprve zaregistrovat. Registrace probíhá vyplnněím formuláře s identifikačními údaji, které slouží vedení školy k udělení přístupu k žákům, jejichž je uživatel zákonný zástupce.

Registrace je nutné potvrdit z e-mailové adresy, kterou uživatel zadává při registraci. Vedení školy si vyhrazuje právo odmítnout přístup uživatelům, jejichž dítě školu nenavštěvuje, případně není možné ověřit jejich identitu. Rovněž je možné kdykoliv přístup uživateli zrušit.

Přístup se uděluje na dobu určitou, nejpozději pak do předpokládaného datumu ukončení docházky dítěte na naší škole.

Žádost o registrace uživatele

Odesláním Vaší žádosti o registraci souhlasíte se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem WWW stránek a vedením 2. základní školy Sezimovo Ústí, Školní náměstí 628. Tento souhlas udělujete pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to po celou dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu. Zároveň jste si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jste byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Odeslání zprávy