Třída 8.A

Náš rozvrh

  0
7:00-7:45
1
8:00-8:45
2
9:05-9:50
3
10:00-10:45
4
10:55-11:40
5
11:50-12:35
6
12:45-13:30
7
13:40-14:25
8
14:35-15:20
9
15:30-16:15
Po   Tv (Td2) F Z Tv (Td1) Čjl   AjK (KAjc)  
Pč (Td2) AjK (KAj)
Tv (Tch2) Tv (Tch1) SpA (SpAd)
Pč (Tch2) SpA (SpAh)
Út   Ch Pč (Td1) Čjl Hv Nj (Nj1) M      
Tv (Td2)
Pč (Tch1) (Rj)
Tv (Tch2)
St   Aj M D Čjl Ov VV   Tv (Td1)  
Tv (Tch1)
Čt   M Aj Nj (Nj1) Čjl F      
(Rj)
  Čjl M Ict Ch Aj Z      
Třídní učitel / učitelka: Mgr. Kubec Pavel
Rád bych vás, moji milí žáci, povzbudil k vytrvalosti. Situaci, kdy se střídají období distanční výuky s krátkou možností prezenční výuky jsme už opakovaně zvládli a věřím, že ji zvládneme společně dokud tyto opatření budou potřeba. Důležité je, abyste studovali pravidelně a nic neodkládali. Jen tak zabráníte nepříjemnému hromadění úkolů a dalšímu přehlcování. 
Prosím sledujte denně, nejlépe podle rozvrhu, stránky jednotlivých předmětů níže a plňte zadané úkoly. V případě velkých nejasností kontaktujte na e-mail. 
Přeji vám hodně trpělivosti a nadšení! Váš třídní učitel Pavel Kubec

Online hodiny v distanční výuce od 10. 5. 2021

 
8.A sudý
online hodina
čas 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00
PONDĚLÍ   F Z  
ÚTERÝ   AJ ČJ   RJ/NJ
STŘEDA   M   ČJ  
ČTVRTEK   AJ      
PÁTEK ČJ M   CH  

 
 

Naše aktivity

8.A PŘÍRODOPIS

DISTANČNÍ VÝUKA
 
31.05.2021 07:58Celý článek

8.A ANGLICKÝ JAZYK - konverzace

DISTANČNÍ VÝUKA
 
25.05.2021 15:37Celý článek

8.A ČESKÝ JAZYK

DISTANČNÍ VÝUKA
 
23.05.2021 18:22Celý článek

8.A ZEMĚPIS

DISTANČNÍ VÝUKA
 
21.05.2021 11:27Celý článek

8.A CIZÍ JAZYK

DISTANČNÍ VÝUKA
 
20.05.2021 09:35Celý článek

8.A FYZIKA

DISTANČNÍ VÝUKA
 
18.05.2021 14:05Celý článek

8.A MATEMATIKA

DISTANČNÍ VÝUKA
 
18.05.2021 12:51Celý článek

8.A CHEMIE

DISTANČNÍ VÝUKA
 
17.05.2021 13:23Celý článek

8.A DĚJEPIS

DISTANČNÍ VÝUKA
 
06.05.2021 17:11Celý článek

8.A INFORMATIKA

DISTANČNÍ VÝUKA
06.05.2021 11:48Celý článek

8.A OBČANSKÁ VÝCHOVA

DISTANČNÍ VÝUKA
04.05.2021 11:27Celý článek

8.A PRAKTICKÉ ČINNOSTI

DISTANČNÍ VÝUKA
03.05.2021 14:50Celý článek

8.A ANGLICKÝ JAZYK

DISTANČNÍ VÝUKA
 
23.04.2021 10:38Celý článek

8.A VÝTVARNÁ VÝCHOVA

DISTANĆNÍ VÝUKA - celé období
16.03.2021 11:41Celý článek

8.A HUDEBNÍ VÝCHOVA

DISTANČNÍ VÝUKA
15.03.2021 19:32Celý článek

8.A ANGLICKÝ JAZYK

ONLINE HODINY
02.03.2021 09:55Celý článek

Nový uživatel

Každý nový uživatel, který chce získat on-line přístup ke školním výsledkům svého dítěte či dětí, mít možnost číst si zprávy od učitelů a sdělení vedení školy, se musí nejprve zaregistrovat. Registrace probíhá vyplnněím formuláře s identifikačními údaji, které slouží vedení školy k udělení přístupu k žákům, jejichž je uživatel zákonný zástupce.

Registrace je nutné potvrdit z e-mailové adresy, kterou uživatel zadává při registraci. Vedení školy si vyhrazuje právo odmítnout přístup uživatelům, jejichž dítě školu nenavštěvuje, případně není možné ověřit jejich identitu. Rovněž je možné kdykoliv přístup uživateli zrušit.

Přístup se uděluje na dobu určitou, nejpozději pak do předpokládaného datumu ukončení docházky dítěte na naší škole.

Žádost o registrace uživatele

Odesláním Vaší žádosti o registraci souhlasíte se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem WWW stránek a vedením 2. základní školy Sezimovo Ústí, Školní náměstí 628. Tento souhlas udělujete pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to po celou dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu. Zároveň jste si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jste byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Odeslání zprávy