8.A ANGLICKÝ JAZYK

1.3. - 5.3.
https://www.anglictina-bez-biflovani.cz/lidske-telo-anglicky#hlava
 - NA TOMTO ODKAZE SE ZAČNĚTE UČIT SLOVNÍ ZÁSOBU LIDSKÉHO TĚLA (DÁ SE ŘÍCI, ŽE BYSTE MĚLI UMĚT POJMENOVAT VŠECHNY ČÁSTI LIDSKÉHO TĚLA OD HLAVY AŽ K PATĚ)
- DÚ - UČEBNICE - str. 74, cv. 3 (poslechnout - nahrávka bude ve Vašem mailu,  trénovat čtení a vyhledat a učit se slovní zásobu)
                                  - str. 75, cv. 4,5 - dle textu si připravte tato cviččení
          - procvičovat nepravidelná slovesa až po sloveso SWIM