8.A HUDEBNÍ VÝCHOVA

Pro klasifikaci předmětu Hudební výchova bude nutné splnit:

1) test  - zaslaný prostřednictvím Classroom v měsíci únoru. Splnění testu do 27.4. 2021.
2) referát  - téma Legendy hudby (vážné, populární, jazzové atp.) - název, vznik, působení, tvorba, ukázka z tvorby, doplnění fotografiemi.
                   Zaslání mailem do 1.6.2021.

Vše žákům jsem zasílala požadavky mailem, pokud jste mail se zadáním neobdrželi, ozvěte se. Poděkování všem, kteří již všechny zadané úkoly splnili. 
                Andrea Lacinová