8.A OBČANSKÁ VÝCHOVA

Distanční výuka - týden od 3.5.- 7.5.2021
Téma: Právo EU, Kriminalita mladistvých

Téma šikana, padělání peněz, sprejerství a audiovizuální pirátství - přečtěte si učebnici str. 73 -74
Zápis do sešitu:
Šikana - opakované fyzické nebo slovní napadání, případně sexuální obtěžování, s cílem zastrašit, ublížit nebo ohrozit druhého
Padělání peněz - vytváření napodobenin nebo nižší hodnoty za vyšší
Sprejerství - poškození cizí věci postříkáním, pomalováním nebo popsáním barvou či jinou látkou 
Audiovizuální pirátství - porušování autorského práva zejména pořizováním a šířením nelegálních kopií

Právo Evropské unie:
nezávislý právní systém, který je nadřazen právním systémům jednotlivých států
rozděluje se na:

  • primární právo - to jsou dohody mezi vládami členských zemí a musí být schváleny parlamenty členských zemí
  • tzv. sekundární neboli právní akty Unie - to jsou konkrétní nařízení nebo směrnice, které vychází z primárního práva - dohod členských států
  •  Soudní dvůr EU - sídlí v Lucemburku a např. bdí nad dodržováním úmluv členských států a nebo třeba právoplatnost rozhodnutí orgánů EU