Čertí den 5. B

5. 12. je všeobecně známo, že chodí Mikuláš s čerty a anděly. I v naší škole tomu nebylo v pátek 5. 12. jinak. Konal se totiž Čertí den. Na úvod celého programu čekalo na žáky vystoupení mažoretek a roztleskávaček ve velké tělocvičně. Po celý den byl připraven velmi bohatý program na tvůrčí činnost, ale také na zábavu a hry. Při návratu do třídy nás už čekal Mikuláš v naší třídě. Po zazpívání písničky andělé rozdali každému něco na zub. Během dne jsme kreslili obrázky čertů a andělů, zahráli si židlovanou, soutěžili v hodu míčkem a vyzkoušeli si rychlost a šikovnost v přenosu předmětů. Také jsme se utkali ve vybíjené s 5. A. Po dramatickém boji jsme velmi těsně prohráli. Závěr patřil mj. skokům na trampolíně, sjezdu na lavičce nebo cvikům na hrazdě v malé tělocvičně.

Zapsal třídní učitel Václav Mácha