8.B DĚJEPIS

DISTANČNÍ VÝUKA
7.5. 2021
 Téma: BOUŘLIVÝ ROK 1848
Učebnice strana 60-62, přečtete si text a zapíšete do sešitu:
1. kdy a s jakým výsledkem proběhla revoluce v Itálii, ve Francii, v Prusku
2.revoluce v Čechách – požadavky české petice císaři
3. revoluce ve Vídni a v Uhrách
4.Slovanský sjezd – kdy a jaké byly požadavky slovanských národů v habsburské monarchii
5. Pražské červnové povstání – kdy, mezi kým a kdo velel vládnímu vojsku
Úkol v PS: strana 35/cv. 1, 2, 3, 4 a strana 36/cv. 5, 6, 7, 8
Úkoly vypracujte do 13.5.
M. Burešová