9.C_Anglický jazyk_dívky

úkol na pátek 26.3.
- příprava na domluvené ústní zkoušení
- nastudování nové gramatiky a připravit si k ní cvičení 5 na str. 51 v učebnici /userfiles/files/GOING%20TO_pou%C5%BEit%C3%AD.docx