9.C CIZÍ JAZYK

DISTANČNÍ VÝUKA

RUSKÝ JAZYK
4. 5. 2021
Na dnešní online hodině jsme zkontrolovali domácí úkol a věnovali se tématu Чем ты занимаешься в течение года.
Úkol:
1. Napište do ŠS vypravování na téma: В школе (minimálně 8 vět, do jaké školy chodíte, kolik hodin máte podle rozvrhu, oblíbené předměty, z čeho píšete písemné práce, jaké máte známky, …) Příští hodinu 11.5. budu zkoušet.
2. učebnice strana 50 – 51 zapsat novou slovní zásobu 3. lekce a naučit!
Kontrola úkolů na příští online hodině.
M. Burešová


NĚMECKÝ JAZYK - Hemerková
Úterý 18.5.2021  čtvrtek 20.5. 2021 němčina 52 - 53                     9.r. distančně
Hallo Mädchen und Jungen,
wir üben die Zeit.
Úkoly:
1)Připravit si článek z učebnice s. 32 cv. 1 – číst a překládat
2)Znát časové údaje – využij v učebnici s. 33 cv. 4  a s. 35 cv. 11
3)Napiš si a uč se řadové číslovky viz příloha v e-mailu
4) Opakuj si školní předměty – v Ps s. 33 cv. 3 – napiš německy svůj rozvrh
5)Procvič si psaní německých vět v PS s. 32 cv. 4 – žádnou činnost neopakuj
 
Nic mi neposíláte, ale příští týden už zkouším  a vybírám PS.
Viel Spaß
Hana HemerkováNĚMECKÝ JAZYK -  Pychová
 
ČTVRTEK 20.5.

Hallo Leute!
Wie spät ist es? Was habt ihr von 10 Uhr?
Opakujeme časové údaje a v tomto duchu budeme pokračovat i dnešní hodinu:

1) Zopakujte si, jaké odpovědi znáte na otázky „Wann? Wie lange? Wie oft“?
2) UČ 33/5 – odpovědi na jednotlivé otázky napište písemně do sešitu
3) PS 32/4 – Ke každému dni napište alespoň dvě věty– nemusí být podle pravdy, ale používejte rozmanitou slovní zásobu
4) PS 33/5 - na www.skolasnadhledem.cz si zadejte kód 503 033, najděte si poslech PS-19 a doplňte cvičení – naučte se článek číst a pěkně překládat
 
Kontrola proběhne příští úterý v rámci naší hodiny.
Viel Spaß
 

Petra Pychová
 ÚTERÝ 18.5. - online

Hallo Mädchen und Jungen!
Při dnešní hodině jsme se zaobírali stále časovými údaji, společně jsme si připravili slovní zásobu na otázky "Wann? Wie lange? Wie oft?" a také jsme je užívali v našich odpovědích na otázky. 
Kdo jste mi ještě neposlal úkol, učiňte tak nejdéle do dnešního večera, jinak budu brát úkol ze neodevzdaný!
Ve čtvrtek budeme pokračovat.
Bis bald!


Petra Pychová