9.C ČESKÝ JAZYK

ČTVRTEK 20.5. - literatura

Milí deváťáci,
dnešní literaturu budeme pokračovat v textech Jiřího Suchého: 

1) Přečtěte si z čít. str. 86 ukázku a podle přečteného vyplňte a nalepte do vašich sešitů, nebo opište do vašich sešitů, zda následující výpovědi odpovídají textu, či nikoliv - /userfiles/files/PP%20-%20J_%20Such%C3%BD%20PL.pdf

2) Přečtěte si písňové textu - čít. str. 89-91 - a do sešitů si doplňte (***) následující informace:


Blázen a dítě
- *** verš
- *** (= lyrická X epická?) báseň, opakují se motivy *** 
- postavu blázna a dítěte spojuje ***
- báseň na mě působí ***

Tři tety 
- graficky dělená báseň:
    1. část - *** - *** sloka
              - jde o ***veršové sloky, mají *** rým
              - tato část je veselá, rozverná
     2. část - *** - *** sloka
              - dvě ***veršové sloky spojené jednou ***veršovou
              - celé to vypráví o ***

Naruby
- pravidelný *** rým
- uplatňuje se nonsens 


V případě otázek se mi neváhejte ozvat. Kontrola proběhne příští týden.

Hezký čtvrtek!


Petra Pychová 
ÚTERÝ 18.5. - sloh

Milí deváťáci,
dneska budeme pokračovat v tématu úvaha:
 
1) Do sešitu si udělejte myšlenkovou mapu – na téma „závist“
2) Opět si všechny myšlenky rozdělte na kladné a záporné
3) Přečtěte si následující úvahu – /userfiles/files/PP%20-%20O%20z%C3%A1visti%20-%20%C3%BAvaha.pdf
4) Do sešitu si napište osnovu této ukázky (nadpis „O závisti“) – nezapomínejte, že musí mít 6 bodů (6 odstavců)
5) Promyslete si, jaké jazykové prostředky se v ukázce objevují.
 
Kontrola proběhne příští týden. V případě otázek se mi neváhejte ozvat.
Hezké úterý!
 
 
Petra Pychová 

PONDĚLÍ 17.5. - mluvnice (online)

Milí deváťáci, 
při dnešní hodině jsme procvičovali složitá souvětí a zabýváme se zvukovou stránkou jazyka - dnes konkrétně hlásky a písmena a znělost souhlásek.
Hezké pondělí!


Petra Pychová