9.C RODINA a ZDRAVÍ


DISTANČNÍ VÝUKA
20.5. 2021

Téma: Drogy a sport

Úkol: vyhledejte na internetu informace o dopingu - důvody užití, druhy, zdravotní rizika, kontroly sportovců, postihy za užití dopingové látky
Vypracujte do 25.5.
M. Burešová