9.C ANGLICKÝ JAZYK -konverzace

KISBY: PREZENČNÍ VÝUKA - úterý 25.5.
DISTANČNÍ VÝUKA
KOSOBUD
Průběh aj konverzace v týdnu od 10.5. - 14.5.
- i když už budete ve škole, tak kvůli zákazu míchání skupin, klasická aj konverzace nemůže proběhnout. Nicméně buďte v tomto týdnu připraveni. Některé si mohu vyzkoušet. Zkoušet budu písemně či ústně slovní zásobu a věty týkající se Health, At the Doctor, Velikonoc, Exam stress. Téma Exam Stress mohu zkoušet jako některé Vaše spolužáky při poslední online hodině.
- Na mail Vám pošlu odkaz na téma, které jsem zmiňoval při poslední hodině. Váš úkol je článku rozumět!

- přípravné materiály na 28.4.
/userfiles/files/Exam%20stress_docx_questions.docx
/userfiles/files/Exam%20Stress_%20list%20of%20Vocabulary.docx
/userfiles/files/Exam%20stress.docx


KISBY - týden 17. - 21.5. KISBY - období 3. - 14.5. KISBY - týden 26. - 30.4.

Buď připraven přečíst a přeložit článek: /userfiles/files/AJK_team-teens-parents.pdf

KISBY - týden 19. - 23.4.

Pošli jeden vypracovaný úkol na můj email do pátku 23.4.: /userfiles/files/AJK_PET-writing3.pdf

KISBY - týden 12. - 16.4.

Připrav se přečíst a přeložit článek a odpovědět na otázky "TEXT CHECK": /userfiles/files/AJK9_club-ripped-article.pdf

Vrkočová 30.3.
Četba článku Chocolate for beauty /userfiles/files/Chocolate%20for%20beauty.pdf
Video a otázky k němu /userfiles/files/Chocolate%20-%20video%20worksheet.docx

Kosobud
22.2.
SOUBORY K NASTUDOVÁNÍ NA TÉMA HEALTH AND INJURIES - projděte si, připravte si odpovědi na zadané otázky, povídání obrázcích - naučit se novou slovní zásobu  a užitečné fráze. Nezapomeňte, že jsem Vám při minulé hodině posílal obrázky se zraněními a že si k nim máte připravit povídání (kde, kdy, jak ....se toto zranění stáva, vaše zkušenost a tak dále)
/userfiles/files/19_health.pdf

/userfiles/files/G-CARD-2017-01_health.pdf

KISBY - týden 8. - 12.3.

Udělej poslechový test: https://www.youtube.com/watch?v=UXcZt21cTT0

KISBY - týden 22. - 26.2.

Pošli mi nejpozději v neděli 28.2. audio nahrávku s řešením úkolů na slidech č. 17 až 23 (Preliminary Speaking Part 2, 3, 4) v prezentaci na  odkazu: https://www.slideshare.net/natyrr21/pet-speaking  Vyber k popisování pouze jeden obrázek (slide č. 21 nebo 22).Časová dotace - Part 2: 2-3 minutes, Part 3: 1-2 minutes, Part 4: 1-2 minutes

Jak na popis obrázku: https://www.helpforenglish.cz/article/2006071903-jak-na-to-popis-obrazku
Jak na PET Speaking Test. Zvládneš to alespoň stejně dobře jako ti italští chlapci?: https://www.youtube.com/watch?v=JIzR5LN-H4Y

5.1. ONLINE HODINA - PL: /userfiles/files/AJK_rev1.pdf

Na dnešek (24.11.) máte 5 online cvičení:
https://englishrevealed.co.uk/KET/Reading_and_Writing_Part_4/three_option_multiple_choice_questions_5.php
https://englishrevealed.co.uk/KET/Reading_and_Writing_Part_5/multiple_choice_cloze_5.php
https://englishrevealed.co.uk/KET/Reading_and_Writing_Part_6/spelling_5.php
https://englishrevealed.co.uk/KET/Reading_and_Writing_Part_7/open_cloze_5.php
https://englishrevealed.co.uk/KET/Reading_and_Writing_Part_8/information_transfer_5.php

Na úterý 1.12. připravte odpovědi na otázky v článku zde: /userfiles/files/AJK_global_teens_australia.pdf