9.C ANGLICKÝ JAZYK

KISBY

PŘÍPRAVA NA PREZENČNÍ VÝUKU 14.6. - 21.6.

Stř. - Cvičebnice str. 64 - 65
Čt. - cv.1 doplnit, přečíst a přeložit, cv.2 písemně do sešitu: /userfiles/files/AJ9_infinitive.pdf
Pá. - cv. 1 doplnit, přečíst a přeložit: /userfiles/files/AJ9_ING-form.pdf + buď připraven přečíst řešení a odkázat se na text: https://www.helpforenglish.cz/article/2018080702-bar-b-que-a-truly-american-food


PŘÍPRAVA NA PREZENČNÍ VÝUKU 7.6. - 11.6.

Čt. - buď připraven doplnit správné zvratné zájmeno, přečíst a přeložit věty: /userfiles/files/AJ9_reflexive-pronouns-nokey.pdf

PŘÍPRAVA NA PREZENČNÍ VÝUKU 31.5. - 4.6.

Čt. - buď připraven přečíst a odpovědět na otázky: /userfiles/files/charles_dickens.pdf

PŘÍPRAVA NA PREZENČNÍ VÝUKU 24.5. - 28.5. DISTANČNÍ VÝUKA 17.5. - 21.5.

Domácí práce:
Domácí úkol na online hodinu v pátek 21.5. (chlapci): DISTANČNÍ VÝUKA 3.5. - 7.5.

Příprava na online hodinu 7.5. - Media sentences with key vocabulary (připrav se přečíst a přeložit věty 1 - 15): /userfiles/files/AJ9_media-sentences1.pdf
7.5. PL II 4c: /userfiles/files/AJ9_4c_WB3_dangerous_driver.pdf
7.5. PL I 4c: /userfiles/files/AJ9_4c_WB3_plane_crash.pdf
7.5. Unit 4c str. 44 News report - Three Students Hurt in School Bus Crash
6.5. Unit 4b str. 42 News report - Fallling tortoise stops taxi
6.5. 4a / 4b exercises: /userfiles/files/AJ9_U4_rev.pdf - Mikuláš, Jirka, Matěj J, Matěj W a Kuba L pošlou nejpozději v pátek 7.5.


DISTANČNÍ VÝUKA 26.4. - 30.4.

Unit 4a Past simple vs past continuous
Unit 4a Daily news - working with text
Media sentences with key vocabulary: /userfiles/files/AJ9_media-sentences1.pdf
Video - Crime Watch: https://en.islcollective.com/video-lessons/english-a2-crime-watch

DISTANČNÍ VÝUKA 19.4. - 23.4.

Dú na středu 21.4. / čtvrtek 22.4.: Dú na pátek 23.4.:
DISTANČNÍ VÝUKA 12.4. - 16.4.

Dú na středu 14.4. / čtvrtek 15.4.:
  • Dodělej PL "crime-fillin"
  • Buď připraven mluvit o filmech / seriálech s jakoukoli "Crime" zápletkou

Dú na pátek 16.4.:
  • Buď připraven přečíst a přeložit článek: /userfiles/files/AJ9_hollywood-rules.pdf
  • Vytiskni: /userfiles/files/AJ9_frenglish-school-uniforms.pdf
  • Vytvoř jakýsi plakát, kde budou pravidla / řád na cokoliv, třeba "Rules for visiting my house", "Swimming safety tips", "Safety in Tábor", "Social networking safety tips", "Rules for travelling by bus in Tábor", "Rules for looking after a rabbit", "Rules for visiting the zoo"... Inspiraci najdeš v učebnici na str. 61 / 5, str. 62 a str. 67. Použij co nejvíce modálních / způsobých sloves. Pošli vypracovaný úkol na můj email nejpozději v neděli 18.4.

KISBY - DISTANČNÍ VÝUKA 6.4. - 9.4.

Dú na pátek 9.4.:
DISTANČNÍ VÝUKA 22.3. - 26.3.
Vrkočová
pátek 26.3.: Způsobová slovesa procvičování - učebnice str. 61/ cv. 5-8
Článek Ireland - četba a práce s ním.

Způsobová slovesa - procvičování z internetu: https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/grammar/modals/modal-verbs/63848
​Slovní zásoba Breaking the law - učebnice str. 59, Safety in the street - slovní zásoba 2,3/62, článek 1/62 - učebnice - četba, překlad

DISTANČNÍ VÝUKA
19.3. Vrkočová
Způsobová slovesa - jejich použití a význam, procvičování - cvičení z internetu v online hodině
Slovní zásoba Breaking the law - učebnice str. 59, slovní zásoba 2,3/62, článek 1/62 - učebnice - četba, překlad

DISTANČNÍ VÝUKA 8.3. - 12.3.
Kisby

DISTANČNÍ VÝUKA 1.3. - 5.3. Pro lepší pochopení předpřítomného času: https://www.youtube.com/watch?v=i9GlEYf8_5I

DISTANČNÍ VÝUKA 22.2. - 26.2. Aktuální materiály
DISTANČNÍ VÝUKA 15.2. - 19.2.

Před online hodinou v pátek 19.2. si přečti článek: /userfiles/files/crown-bitsandpieces-GB.pdf a vytvoř ke každému vztažnému zájmenu jednu vztažnou větu (takže celkem 7 vět - WHO, WHICH, THAT, WHOSE, WHEN, WHERE, THE REASON WHY). Věty tvořte jako hádanky na položky 1 - 10, podobně jako příklady v cvičení dole.

DISTANČNÍ VÝUKA 1.2. - 5.2. Zde je ještě odkaz na video "Shakespeare's The Globe": https://www.youtube.com/watch?v=F-EuwVgM2ts

DISTANČNÍ VÝUKA 25. - 29.1.2021

Na další online hodinu 27.1. / 28.1. vytiskni tento PL: /userfiles/files/AJ9_love-story-taylor-swift.pdf

DISTANČNÍ VÝUKA 18. - 22.1.2021

22.1. ONLINE HODINA - Romeo and Juliet video: https://learnenglishteens.britishcouncil.org/uk-now/literature-uk/shakespeare-romeo-and-juliet + exercises: /userfiles/files/AJ9_romeo-and-juliet-exercises.pdf

21.1. ONLINE HODINA - The story of William Shakespeare video: https://www.youtube.com/watch?v=c3RyQxEdPmY + questions: /userfiles/files/AJ9_storyofwilliamshakespeare-videoquestions.pdf

DISTANČNÍ VÝUKA 11. - 15.1.2021

DÚ - na další online hodinu (15.1.) - pusť si prezentaci (ke každému slideu si pusť audionahrávku), pak si zahraj hru pro jednoho nebo dva hráče a udělej si výpisky do sešitu: https://www.quia.com/cb/858981.html

14.1. ONLINE HODINA - /userfiles/files/AJ9_sloh-email-31.pdf

DISTANČNÍ VÝUKA 4. - 8.1.2021

8.1. ONLINE HODINA - PL "Travel Tips" + videokvíz (chlapci): https://en.islcollective.com/video-lessons/london-underground-and-people-who-work-here
7.1. ONLINE HODINA - test "Czech Republic": /userfiles/files/AJ8BC_cz.pdf + dú PL cv.1,cv.2, 3 na pátek 8.1./userfiles/files/AJ9_tube-travel-tips.pdf

Dobrovolný úkol (případně na zlepšení známky) - odevzdat nejpozději do pátku 15.1.
Piš svými slovy. Když budu mít pocit, že texty jsou zkopírované z internetu, práci neuznám.
Zadání:
"10 things you must know about the Czech Republic" - make a poster, a video or an audio file with 10 interesting facts that you think foreigners should know about the Czech Republic. Watch the video for inspiration: https://www.youtube.com/watch?v=evVOpQS7VAY

Pokud jsi se "téměř vůbec" neprojevil na online hodinách (ani do mikrofonu ani do Chatu), počítej již od pondělí 30.11. s prověrkami.

Co bys již měl umět - slovíčka: Co bys již měl umět - tématické okruhy:
  • I can describe a person.
  • I can ask and answer questions about people.
  • I can ask and answer questions about culture.
  • I can talk about jobs.
  • I can talk about the Beefeaters at the Tower of London.
Co bys již měl umět - mluvnice:
DISTANČNÍ VÝUKA 23. - 27.11.

Před další online hodinou ve  středu 25.11. / čtvrtek 26.11.: Před další online hodinou v pátek 27.11.:
Písnička: https://www.youtube.com/watch?v=AWpsOqh8q0M pak PL: /userfiles/files/ifiwereaboy.pdf
Lyricstraining: https://lyricstraining.com/play/beyonce/if-i-were-a-boy/Hg21St7USg
Video (nauč se, jak koupit vstupenky do kina): https://www.youtube.com/watch?v=EBh-_wlhJ9o