Pedagogický sbor

Pedagogický sbor je plně aprobovaný. Sbor školy je už léta stabilizovaný a dochází jen k dílčím personálním změnám z důvodů odchodu do starobního důchodu nebo na mateřskou dovolenou. Na škole vyučuje rodilý mluvčí angličtiny. Všichni pedagogové  umí aktivně využívat ICT techniku a stále si pravidelně doplňují další vzdělání ve svém oboru.
Na škole pracuje ICT koordinátor, výchovný poradce a metodik prevence.
Mgr. Helmová Zdeňka
Ředitelka školy
Aprobace: Všeobecně vzdělávací předměty na II. stupni ZŠ a SŠ, Tělesná výchova, Občanská výchova, Rodina a Zdraví, Psaní na klávesnici
Kancelář: Ředitelna přízemí naproti schodům
Konzultace: po telefonické domluvě
Mgr. Švejda Petr
Zástupce ředitele
Aprobace: Všeobecně vzdělávací předměty na I. stupni ZŠ, Praktické činnosti
Kancelář: Přízemí vlevo sekretariát
Konzultace:
Mgr. Dvořáková Jana
Učitel / učitelka 1. stupeň
Aprobace: Všeobecně vzdělávací předměty na I. stupni ZŠ
Kancelář: sborovna I. stupně 1. poschodí č. 69
Konzultace: po předchozí domluvě, v úterý k zastižení do 13:30
Mgr. Faladová Blanka
Učitel / učitelka 1. stupeň
Aprobace: Všeobecně vzdělávací předměty na I. stupni ZŠ
Kancelář: sborovna I. stupně 1. poschodí č. 69
Konzultace: po předchozí domluvě, ve středu k zastižení do 13:30
Mgr. Klímová Martina
Učitel / učitelka 1. stupeň
Aprobace: Všeobecně vzdělávací předměty na I. stupni ZŠ
Kancelář: kabinet 1. poschodí č.56
Konzultace: po předchozí domluvě
Mgr. Lacinová Andrea
Učitel / učitelka 1. stupeň
Aprobace: Všeobecně vzdělávací předměty na I. stupni ZŠ
Kancelář: sborovna I. stupně 1. poschodí č. 69
Konzultace: po předchozí domluvě, ve středu k zastižení do 13:30
Mgr. Panská Radka
Učitel / učitelka 1. stupeň
Aprobace: Všeobecně vzdělávací předměty na I. stupni ZŠ,
Kancelář: kabinet 1. poschodí č.56
Konzultace: po předchozí domluvě
Mgr. Prášková Ditta
Učitel / učitelka 1. stupeň
Aprobace: Všeobecně vzdělávací předměty na I. stupni ZŠ
Kancelář: kabinet 1. poschodí č. 59
Konzultace: denně před vyučování 7:30 - 7:55 a odpoledne do 13:30, jindy po telefonické domluvě
Mgr. Vítková Pavla
Učitel / učitelka 1. stupeň
Aprobace: Všeobecně vzdělávací předměty na I. stupni ZŠ, Praktické činnosti
Kancelář: sborovna I. stupně 1. poschodí č. 69
Konzultace:
Mgr. Vítová Monika
Učitel / učitelka 1. stupeň
Aprobace: Všeobecně vzdělávací předměty na I. stupni ZŠ
Kancelář: kabinet 1. poschodí č. 59
Konzultace: po telefonické domluvě, v úterý k zastižení do 13:30
Mgr. Burešová Marcela
Učitel / učitelka 2. stupeň, Výchovná poradkyně
Aprobace: Občanská výchova, Rodina a Zdraví, Německý jazyk, Ruský jazyk
Kancelář: kabinet 2. poschodí č.78
Konzultace: po předchozí tel. domluvě
Mgr. Dvořák Jaroslav
Učitel / učitelka 2. stupeň
Aprobace: Všeobecně vzdělávací předměty - přírodopis, zeměpis, chemie
Kancelář: kabinet chemie č. 29 v přízemí
Konzultace: Po předchozí tel. domluvě.
Mgr. Hemerková Hana
Učitel / učitelka 2. stupeň
Aprobace: Všeobecně vzdělávací předměty na II. stupni ZŠ, Český jazyk, Německý jazyk, Hudební výchova
Kancelář: kabinet 2. poschodí č.81
Konzultace: po telefonické domluvě
Mgr. Junková Jana
Učitel / učitelka 2. stupeň
Aprobace: Všeobecně vzdělávací předměty na II. stupni ZŠ, Anglický jazyk, Tělesná výchova, Přírodopis
Kancelář: sborovna II. stupně 2. poschodí č. 89
Konzultace: Kdykoliv po předchozí domluvě.
BA(Hons)PGCE Kisby Neil
Učitel / učitelka 2. stupeň
Aprobace: Anglický jazyk
Kancelář: kabinet 2. poschodí č.96
Konzultace: pondělí, úterý, čtvrtek
Mgr. Kubec Pavel
Učitel / učitelka 2. stupeň, ICT koordinátor
Aprobace: Informatika
Kancelář: kabinet chemie v přízemí č. 29
Konzultace: po telefonické domluvě
Mgr. Kukačková Petra
Učitel / učitelka 2. stupeň, Metodik prevence
Aprobace: Všeobecně vzdělávací předměty na II. stupni ZŠ, Zeměpis, Tělesná výchova
Kancelář: kabinet přízemí u tělocvičen
Konzultace: po předchozí domluvě, v pondělí a ve čtvrtek k zastižení do 16:00
Mgr. Labajová Eva
Učitel / učitelka 2. stupeň, Administrace školních úrazů
Aprobace: Všeobecně vzdělávací předměty na II. stupni ZŠ a SŠ, Matematika, Fyzika, Praktické činnosti
Kancelář: kabinet 1. poschodí v učebně fyziky č.73
Konzultace: po předchozí domluvě, v úterý a ve středu k zastižení do 15:00
Mgr. Mácha Václav
Učitel / učitelka 2. stupeň
Aprobace: Všeobecně vzdělávací předměty na II. stupni ZŠ a SŠ, Matematika, Fyzika
Kancelář: kabinet 2. poschodí č.96
Konzultace: po předchozí domluvě, v pondělí a ve středu k zastižení do 15:30
Mgr. Pychová Petra
Učitel / učitelka 2. stupeň
Aprobace: Všeobecně vzdělávací předměty - český jazyk, německý jazyk, dějepis
Kancelář: kabinet 2. patro č. 78
Konzultace:
Mgr. Sedliak Milan
Učitel / učitelka 2. stupeň
Aprobace: Všeobecně vzdělávací předměty na II. stupni ZŠ, Matematika, Tělesná výchova
Kancelář: kabinet přízemí u tělocvičen
Konzultace:
Mgr. Suchá Eliška
Učitel / učitelka 2. stupeň
Aprobace: Všeobecně vzdělávací předměty na II. stupni ZŠ, anglický a německý jazyk,
Kancelář: kabinet 2. poschodí č.96
Konzultace: Pondělí 13 - 14 hodin, úterý 13 - 14 hodin nebo kdykoli po předchozí domluvě.
Mgr. Voštová Blanka
Učitel / učitelka 2. stupeň
Aprobace: Všeobecně vzdělávací předměty na II. stupni ZŠ a SŠ, Český jazyk, Občanská výchova, Rodina a Zdraví
Kancelář: kabinet 2. poschodí č.78
Konzultace: po telefonické domluvě, k zastižení od 7:15
Mgr. Vrkočová Pavla
Učitel / učitelka 2. stupeň
Aprobace: Všeobecně vzdělávací předměty na II. stupni ZŠ, Výtvarná výchova, Anglický jazyk
Kancelář: sborovna 2. patro č. 89
Konzultace:
Boháčová Olga
Vychovatelka
Aprobace: Sportovní kroužek
Kancelář: Školní družina přízemí č. 16
Konzultace:
Markvartová Iva
Vychovatelka, Školní zdravotník
Aprobace: Zdravotnický kroužek
Kancelář: Školní družina přízemí č. 17
Konzultace:
Štěpánková Veronika
Vychovatelka
Aprobace: trenérka mažoretek a roztleskávaček
Kancelář: učebna ŠD č. 93 2. patro
Konzultace: dle dohody
Zemanová Martina
Vychovatelka
Aprobace: Kroužky - dovedné ruce, výtvarné techniky, výroba šperků
Kancelář: Školní družina 2. patro č. 93
Konzultace:

Nový uživatel

Každý nový uživatel, který chce získat on-line přístup ke školním výsledkům svého dítěte či dětí, mít možnost číst si zprávy od učitelů a sdělení vedení školy, se musí nejprve zaregistrovat. Registrace probíhá vyplnněím formuláře s identifikačními údaji, které slouží vedení školy k udělení přístupu k žákům, jejichž je uživatel zákonný zástupce.

Registrace je nutné potvrdit z e-mailové adresy, kterou uživatel zadává při registraci. Vedení školy si vyhrazuje právo odmítnout přístup uživatelům, jejichž dítě školu nenavštěvuje, případně není možné ověřit jejich identitu. Rovněž je možné kdykoliv přístup uživateli zrušit.

Přístup se uděluje na dobu určitou, nejpozději pak do předpokládaného datumu ukončení docházky dítěte na naší škole.

Žádost o registrace uživatele

Odesláním Vaší žádosti o registraci souhlasíte se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem WWW stránek a vedením 2. základní školy Sezimovo Ústí, Školní náměstí 628. Tento souhlas udělujete pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to po celou dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu. Zároveň jste si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jste byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Odeslání zprávy