Pedagogický sbor

Pedagogický sbor je plně aprobovaný. Na škole vyučuje rodilý mluvčí angličtiny. Všichni pedagogové  umí aktivně využívat ICT techniku a stále si pravidelně doplňují další vzdělání ve svém oboru.
Na škole pracuje ICT koordinátor, výchovný poradce a metodik prevence.
Mgr. Helmová Zdeňka
Ředitelka školy
Aprobace: Všeobecně vzdělávací předměty na II. stupni ZŠ a SŠ, Tělesná výchova, Občanská výchova, Rodina a Zdraví, Psaní na klávesnici
Kancelář: Ředitelna přízemí naproti schodům
Konzultace: po telefonické domluvě
Mgr. Švejda Petr
Zástupce ředitele
Aprobace: Všeobecně vzdělávací předměty na I. stupni ZŠ, Praktické činnosti
Kancelář: Přízemí vlevo sekretariát
Konzultace:
Mgr. Dvořáková Jana
Učitel / učitelka 1. stupeň
Aprobace: Všeobecně vzdělávací předměty na I. stupni ZŠ
Kancelář: sborovna I. stupně 1. poschodí č. 69
Konzultace: po předchozí domluvě, v úterý k zastižení do 13:30
Mgr. Faladová Blanka
Učitel / učitelka 1. stupeň
Aprobace: Všeobecně vzdělávací předměty na I. stupni ZŠ
Kancelář: sborovna I. stupně 1. poschodí č. 69
Konzultace: po předchozí domluvě, ve středu k zastižení do 13:30
Mgr. Klímová Martina
Učitel / učitelka 1. stupeň
Aprobace: 1. stupeň
Kancelář: kabinet č. 56, 1. patro
Konzultace: po předchozí domluvě
Mgr. Lacinová Andrea
Učitel / učitelka 1. stupeň
Aprobace: Všeobecně vzdělávací předměty na I. stupni ZŠ
Kancelář: sborovna I. stupně 1. poschodí č. 69
Konzultace: po předchozí domluvě, ve středu k zastižení do 13:30
Mgr. Panská Radka
Učitel / učitelka 1. stupeň
Aprobace: 1. stupeň
Kancelář: kabinet č. 56, 1. patro
Konzultace: po předchozí domluvě
Mgr. Prášková Ditta
Učitel / učitelka 1. stupeň
Aprobace: Všeobecně vzdělávací předměty na I. stupni ZŠ
Kancelář: kabinet 1. poschodí č. 59
Konzultace: denně před vyučování 7:30 - 7:55 a odpoledne do 13:30, jindy po telefonické domluvě
Mgr. Štěchová Lenka
Učitel / učitelka 1. stupeň
Aprobace: 1. stupeň, Přírodopis, Tělesná výchova, Anglický jazyk
Kancelář: kabinet č. 56, 1. patro
Konzultace: po předchozí domluvě
Mgr. Vítková Pavla
Učitel / učitelka 1. stupeň
Aprobace: Všeobecně vzdělávací předměty na I. stupni ZŠ, Praktické činnosti
Kancelář: sborovna I. stupně 1. poschodí č. 69
Konzultace:
Mgr. Vítová Monika
Učitel / učitelka 1. stupeň
Aprobace: Všeobecně vzdělávací předměty na I. stupni ZŠ
Kancelář: kabinet 1. poschodí č. 59
Konzultace: po telefonické domluvě, v úterý k zastižení do 13:30
Mgr. Balcárková Martina
Učitel / učitelka 2. stupeň
Aprobace: Český jazyk, Hudební výchova, Občanská výchova, Dějepis
Kancelář: kabinet č. 81, 2. patro
Konzultace: po předchozí domluvě
Mgr. Burešová Marcela
Učitel / učitelka 2. stupeň, Výchovná poradkyně
Aprobace: Občanská výchova, Rodina a Zdraví, Německý jazyk, Ruský jazyk
Kancelář: kabinet 2. poschodí č.78
Konzultace: po předchozí tel. domluvě
Mgr. Dvořák Jaroslav
Učitel / učitelka 2. stupeň
Aprobace: Všeobecně vzdělávací předměty - přírodopis, zeměpis, chemie
Kancelář: kabinet chemie č. 29 v přízemí
Konzultace: Po předchozí tel. domluvě.
Mgr. Hemerková Hana
Učitel / učitelka 2. stupeň
Aprobace: Všeobecně vzdělávací předměty na II. stupni ZŠ, Český jazyk, Německý jazyk, Hudební výchova
Kancelář: kabinet 2. poschodí č.81
Konzultace: po telefonické domluvě
BA(Hons)PGCE Kisby Neil
Učitel / učitelka 2. stupeň
Aprobace: Anglický jazyk
Kancelář: kabinet 2. poschodí č.96
Konzultace: pondělí, úterý, čtvrtek
Mgr. Kosobud Ondřej
Učitel / učitelka 2. stupeň
Aprobace: Anglický jazyk, Německý jazyk
Kancelář: kabinet č. 96, 2. patro
Konzultace: po předchozí domluvě
Mgr. Kubec Pavel
Učitel / učitelka 2. stupeň, ICT koordinátor
Aprobace: Informatika
Kancelář: kabinet chemie v přízemí č. 29
Konzultace: po telefonické domluvě
Mgr. Kukačková Petra
Učitel / učitelka 2. stupeň, Metodik prevence
Aprobace: Všeobecně vzdělávací předměty na II. stupni ZŠ, Zeměpis, Tělesná výchova
Kancelář: kabinet přízemí u tělocvičen
Konzultace: po předchozí domluvě, v pondělí a ve čtvrtek k zastižení do 16:00
Mgr. Labajová Eva
Učitel / učitelka 2. stupeň, Administrace školních úrazů
Aprobace: Všeobecně vzdělávací předměty na II. stupni ZŠ a SŠ, Matematika, Fyzika, Praktické činnosti
Kancelář: kabinet 1. poschodí v učebně fyziky č.73
Konzultace: po předchozí domluvě
Mgr. Pychová Petra
Učitel / učitelka 2. stupeň
Aprobace: Všeobecně vzdělávací předměty - český jazyk, německý jazyk, dějepis
Kancelář: kabinet 2. patro č. 78
Konzultace:
Ing. Rak Miloš
Učitel / učitelka 2. stupeň
Aprobace: Matematika, Fyzika, Občanská výuka
Kancelář: kabinet č. 96, 2. patro
Konzultace: po předchozí domluvě
Mgr. Sedliak Milan
Učitel / učitelka 2. stupeň
Aprobace: Všeobecně vzdělávací předměty na II. stupni ZŠ, Matematika, Tělesná výchova
Kancelář: kabinet přízemí u tělocvičen
Konzultace:
Mgr. Topič Jiří
Učitel / učitelka 2. stupeň
Aprobace: tělesná výchova, zeměpis, občanská nauka
Kancelář:
Konzultace:
Mgr. Tvrdá Renata
Učitel / učitelka 2. stupeň
Aprobace: Přírodopis, Chemie, Matematika
Kancelář: kabinet č. 73, 1. patro
Konzultace: po předchozí domluvě
Vaníček Josef
Učitel / učitelka 2. stupeň
Aprobace: chemie
Kancelář: kabinet chemie v přízemí č. 29
Konzultace: úterý a čtvrtek 13:30-14:30 h
Mgr. Voštová Blanka
Učitel / učitelka 2. stupeň
Aprobace: Všeobecně vzdělávací předměty na II. stupni ZŠ a SŠ, Český jazyk, Občanská výchova, Rodina a Zdraví
Kancelář: kabinet 2. poschodí č.78
Konzultace: po telefonické domluvě, k zastižení od 7:15
Mgr. Vrkočová Pavla
Učitel / učitelka 2. stupeň
Aprobace: Všeobecně vzdělávací předměty na II. stupni ZŠ, Výtvarná výchova, Anglický jazyk
Kancelář: sborovna 2. patro č. 89
Konzultace:
Boháčová Olga
Vychovatelka
Aprobace: Sportovní kroužek
Kancelář: Školní družina přízemí č. 16
Konzultace:
Markvartová Iva
Vychovatelka, Školní zdravotník
Aprobace: Zdravotnický kroužek
Kancelář: Školní družina přízemí č. 17
Konzultace:
Štěpánková Veronika
Vychovatelka
Aprobace: trenérka mažoretek a roztleskávaček
Kancelář: učebna ŠD č. 93 2. patro
Konzultace: dle dohody
Zemanová Martina
Vychovatelka
Aprobace: Kroužky - dovedné ruce, výtvarné techniky, výroba šperků
Kancelář: Školní družina 2. patro č. 93
Konzultace:

Nový uživatel

Každý nový uživatel, který chce získat on-line přístup ke školním výsledkům svého dítěte či dětí, mít možnost číst si zprávy od učitelů a sdělení vedení školy, se musí nejprve zaregistrovat. Registrace probíhá vyplnněím formuláře s identifikačními údaji, které slouží vedení školy k udělení přístupu k žákům, jejichž je uživatel zákonný zástupce.

Registrace je nutné potvrdit z e-mailové adresy, kterou uživatel zadává při registraci. Vedení školy si vyhrazuje právo odmítnout přístup uživatelům, jejichž dítě školu nenavštěvuje, případně není možné ověřit jejich identitu. Rovněž je možné kdykoliv přístup uživateli zrušit.

Přístup se uděluje na dobu určitou, nejpozději pak do předpokládaného datumu ukončení docházky dítěte na naší škole.

Žádost o registrace uživatele

Odesláním Vaší žádosti o registraci souhlasíte se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem WWW stránek a vedením 2. základní školy Sezimovo Ústí, Školní náměstí 628. Tento souhlas udělujete pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to po celou dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu. Zároveň jste si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jste byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Odeslání zprávy